ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα παράδοξα για όσους οφείλουν έως 1 ευρώ στο Δημόσιο

Τα παράδοξα για όσους οφείλουν έως 1 ευρώ στο Δημόσιο
Pixabay

Προ ημερών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση που προσδιορίζει το πως θα χειρίζεται η φορολογική διοίκηση από τις 8 Ιουνίου 2021 τις περιπτώσεις βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών που δεν ξεπερνούν το 1 ευρώ.

Η εν λόγω απόφαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει ορθά πως όταν το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το 1 ευρώ τότε θα πρέπει να διαγράφεται. Και η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι σωστή, καθώς η επιδίωξη της είσπραξης αυτών των πολύ μικρών χρεών ενέχει μεγαλύτερο διοικητικό κόστος από το όποιο δημοσιονομικό όφελος.

Στη βάση αυτή η απόφαση Πιτσιλή προβλέπει πως η φορολογική διοίκηση θα προβαίνει απαρέγκλιτα από τις 8 Ιουνίου 2021 και ανά 15 ημέρες στη διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του 1 ευρώ.

Η διαγραφή διενεργείται με κεντρική διαδικασία από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και με την εκτέλεση της διαδικασίας δημιουργείται ηλεκτρονικά εκκαθαρισμένο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, ανά ΑΦΜ και γραμμή χρηματικού καταλόγου, εκάστου υπολοίπου οφειλής έως και του ποσού του 1 ευρώ. Η διαγραφή καταχωρίζεται εν συνεχεία στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών και αποτυπώνεται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων, στα τηρούμενα ανά εφορία λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

Μετά από αυτό οι εφορίες θα πρέπει να προβαίνουν, από τις εφαρμογές TAXIS, στην εκτύπωση του φύλλου έκπτωσης στη συγκεντρωτική του μορφή (Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.), η οποία περιέχει το συνολικό ποσό που διεγράφη κατά την μηνιαία εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής.

Όπως ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, η αναλυτική, σε μορφή κατάστασης, παρεχόμενη πληροφόρηση των ποσών διαγραφής θα μπορεί να χορηγηθεί εάν και εφόσον ζητηθεί καθώς και να τεθεί στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου κριθεί απαραίτητο.

Εδώ ωστόσο προκύπτει ένα παράδοξο. Η απόφαση Πιτσιλή αναφέρει πως δεν θα υπόκεινται σε περιοδική διαγραφή οι οφειλές στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης η οποία, κατά την χρονική στιγμή που διενεργείται η διαγραφή είναι σε ισχύ.

Δηλαδή, εάν κάποιος έχει υπόλοιπο ρυθμισμένης οφειλής 9 σεντς ή 99 σεντς θα πρέπει να το αποπληρώσει πλήρως, καθώς αυτό το ύψος του χρέους δεν θα διαγραφεί αυτόματα και εάν δεν εξοφληθεί θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας ή θα οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Ενδεχομένως, η συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου να είναι ιδιαίτερα αυστηρή και να δεσμεύει υπέρμετρα τη φορολογική διοίκηση που σωστά θέλει να περιορίσει το κόστος είσπραξης αυτών των ισχνών φορολογικών χρεών.

Ρoή Ειδήσεων