ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκολύνσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια

ΑΑΔΕ: Διευκολύνσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια
INTIME

Πιο εύκολη γίνεται η συμπλήρωση του εντύπου Ε2 της φορολογικής δήλωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι το 2020 εισέπραξαν υποχρεωτικά «κουρεμένα» ενοίκια.

Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιό της διευκρινίζει ότι ειδικά για το έτος 2020, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (έντυπο Ε2). Επίσης για όσες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.