ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο ΓΛΚ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο ΓΛΚ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) Ομάδα Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του σε σχέση με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Η Ομάδα Εργασίας είναι η εξής: Παναγιώτης Καρακούσης, Γενικός Διευθυντής, ως Συντονιστής, Βασίλειος Κατριβέσης, Γενικός Διευθυντής, ως Αναπλ. Συντονιστής, Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής, ως Μέλος, Eλένη-Στυλιανή Ρωμαΐδου, Διευθύντρια, ως Μέλος, Ιωάννης Μητρόπουλος, Εισηγητής, ως Μέλος. Ως Γραμματείς ορίζονται οι Εισηγήτριες: Αντιγόνη Κουλουμβάκη και Γεωργία Χαλούλου

Α. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η έρευνα των αρχείων του Γ.Λ.Κ. σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Β. Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν θα λάβουν αποζημίωση για το έργο τους.

Γ. Η ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει το έργο της έως την 31/12/2012.