ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Hellastat: Mε δυσκολία η κάλυψη των τόκων δανείων επιχειρήσεων

Hellastat: Mε δυσκολία η κάλυψη των τόκων δανείων επιχειρήσεων

Τα «σημάδια» της τεράστιας ύφεσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα  παρουσιάζει σε ανάλυσή της η Hellastat ΑΕ, με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2011.

Σύμφωνα με τον κ. Πάνο Μιχαλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Hellastat ΑΕ, μέσα από την επεξεργασία των ισολογισμών 52.000 επιχειρήσεων για τη δεκαετία 2011-2002, προκύπτει η σαφής αποκλιμάκωση της συνολικής αλλά και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, ο λόγος των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια υποχωρεί το 2011 στο 0,86 προς 1, έναντι σχέσης 1 προς 1 το 2010 και 1,2 προς 1 το 2008.

Παρατηρείται δηλαδή ότι ενώ οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν το 2008 κατά μέσο όρο 1,2 ευρώ δανεικά για κάθε 1 ευρώ δικών τους κεφαλαίων, η σχέση αυτή το 2011 αντιστρέφεται πλήρως.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, το ζήτημα βέβαια που τίθεται, σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, είναι κατά πόσο αυτή η εξέλιξη αντανακλά μια στρατηγική επιλογή των ίδιων των επιχειρήσεων, ή είναι το αποτέλεσμα της διακοπής των τραπεζικών χορηγήσεων και η άρνηση χορήγησης πιστώσεων από τους προμηθευτές.

Αν και η μείωση της δανειακής επιβάρυνσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη –με κινητοποίηση νέων ιδίων αλλά και ξένων κεφαλαίων-, εν τούτοις η βίαιη αποκλιμάκωση απειλεί ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα.

Αντίστοιχα, ο έτερος κρίσιμος δείκτης αξιολόγησης του δανεισμού, ο λόγος των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις πωλήσεις, υποχωρεί το 2011 στο 26,1%, έναντι 28,1% το 2010.

Συνυπολογίζοντας, όμως, κανείς τη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων το ίδιο διάστημα είναι σαφές ότι η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης σε απόλυτα νούμερα είναι ακόμη υψηλότερη.

Πιο αναλυτικά, παίρνοντας ένα μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων με διαθέσιμο ισολογισμό για την περίοδο 2011-2010, και εξαιρώντας τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, προκύπτει ότι ενώ ο αθροιστικός τοκοφόρος δανεισμός τους το 2010 διαμορφώθηκε σε 43,6 δισ. ευρώ, το 2011 υποχώρησε κατά 18%, στα 35,8 δισ. ευρώ, ενώ η μέση μείωση εκτιμάται σε 6,7%.

Αποκαλυπτικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εμφανίζουν δανεισμό το 2011 είναι μειωμένος κατά 15% έναντι του 2010, με αποτέλεσμα, ενώ το 2010 το 43% των επιχειρήσεων είχε δανεισμό, το 2011 το ποσοστό τους να μειώνεται σε μόλις 36,6%. Σημειώνεται ότι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό των επιχειρήσεων με πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το 20%, βάσει των στοιχείων ισολογισμού 2011, έναντι 26,5% το 2010.

Παρά την υποχώρηση του δανεισμού, στην ανάλυση της Hellastat αναφέρεται ότι η κλιμάκωση του κόστους χρήματος σε συνδυασμό με την υποχώρηση του κύκλου εργασιών οδηγεί ανοδικά τον δείκτη χρηματοοικονομικού κόστους προς πωλήσεις, στο 2,1% το 2011 έναντι 1,8% την προηγούμενη 4ετία, και μόλις 1,5% το διάστημα 2006-2002.

Αντίστοιχα, η ικανότητα κάλυψης των τόκων από τα λειτουργικά κέρδη διαχρονικά υποβαθμίζεται, αγγίζοντας το 2011 τις δύο φορές –πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 50% των λειτουργικών κερδών πρέπει να διατεθεί για πληρωμή τόκων- έναντι κάλυψης τριών φορών το 2008 και άνω των τεσσάρων την περίοδο 2004-2002.