ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθίνουσα πορεία ακολουθεί η βιομηχανία χάρτου

Φθίνουσα πορεία ακολουθεί η βιομηχανία χάρτου

 Φθίνουσα πορεία εμφάνισε η ζήτηση για τα προϊόντα χάρτου που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, καθώς, όπως αναφέρεται σε μελέτη της Hellastat, επί της εγχώριας αγοράς των επιχειρήσεων χάρτου, το 2011 η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω κατά 8,2%.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι καταναλωτές περιορίζονται στην αγορά, κυρίως, των απαραίτητων προϊόντων, επιλέγοντας μικρές ποσότητες και πραγματοποιώντας χαμηλότερες δαπάνες.

Άμεση συνέπεια, σύμφωνα με τη μελέτη, αποτελεί η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου. Με βάση στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2011, ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 8,5%, συγκριτικά με το 2010, πτώση υπερδιπλάσια από το προηγούμενο έτος (-3,4%). Ωστόσο, η κάμψη των εσόδων του κλάδου ήταν μικρότερη, λόγω της αύξησης των τιμών των προϊόντων (+3,6% κατά μέσο όρο).

«Αδυναμία της αγοράς αποτελεί η υψηλή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του χαρτοπολτού, που εισάγεται από χώρες του εξωτερικού. Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή, παρά μόνο αποκομμάτων χαρτιού, ενώ, τα τελευταία δύο χρόνια, οι διεθνείς τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις», τονίζει η Hellastat.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 77 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα, που προκύπτουν, συνοψίζονται στα εξής:

Ο κύκλος εργασιών του δείγματος εμφάνισε υποχώρηση κατά 4,5%, στα 605,44 εκατ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων επέδειξαν χαμηλότερα έσοδα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (ΚΠΤΦΑ) του δείγματος μειώθηκαν κατά 16,2%, στα 41,78 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση των κερδών προ φόρων (ΚΠΦ), τα οποία από 22,61 εκατ. ευρώ μειώθηκαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ, την τελευταία χρήση.

Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε κατά δύο μονάδες, στο 21,4%, συμπαρασύροντας και τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ (6,6% και 0,5%, αντίστοιχα).

Η κεφαλαιακή μόχλευση, το 2011, αυξήθηκε οριακά σε 1,7 προς 1, διατηρούμενη, έτσι, σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Ο δείκτης των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις πωλήσεις επιδεινώθηκε από 38% στο 43%, ενώ ο δείκτης κάλυψης μειώθηκε σε 1,6 φορές.

Οι δείκτες γενικές και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν οριακά σε 1,36 και 1, αντίστοιχα. Ο εμπορικός κύκλος εμφανίζεται διαχρονικά ιδιαίτερα εκτεταμένος, γεγονός που δεικνύει ανάγκες για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Πάντως, το 2011 σημειώθηκε βελτίωση τριών εβδομάδων, στις 112 ημέρες.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω σε μόλις 1% από 3,4%, την προηγούμενη χρήση.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ