ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλιάζουν τις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας τα «φέσια» της ΔΕΗ

Βουλιάζουν τις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας τα «φέσια» της ΔΕΗ

Το κώδωνα του κινδύνου εχει κρούσει ήδη η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), ο οποίος με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα, επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις-μέλη του, που είναι προμηθευτές της ΔΕΗ.

Τα εν λόγω προβλήματα έχουν γίνει πλέον ασφυκτικά για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, κυρίως, εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των εμποδίων που δημιουργεί η απουσία ρευστότητας στην άσκηση της ομαλής λειτουργίας τους.

Στην επιστολή του, την οποία κοινοποίησε και προς προς τον υπουργό Ανάπτυξης, τον υφυπουργό Οικονομικών και τον επικεφαλής της ΔΕΗ, ο ΣΒΒΕ σημειώνει ότι σε σχέση με τις πληρωμές των προμηθευτών της, η ΔΕΗ εφαρμόζει τεράστιες καθυστερήσεις, ουσιαστικά μεταφέροντας το δικό της πρόβλημα ρευστότητας στις προμηθεύτριες επιχειρήσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύνδεσμος οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των έργων των προμηθευτών της, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την πληρωμή τους, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και γραφειοκρατικές.

Άλλο ένα πρόβλημα που έρχεται να επιβαρύνει τη λειτουργία εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ότι για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς και έργα της ΔΕΗ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης). Μόνο που πλέον οι εγγυητικές επιστολές αντιμετωπίζονται συνήθως από τις τράπεζες ως ρευστό, με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων εξαιτίας του ύψους του ποσοστού εγγυοδοσίας αλλά και του υπερβολικού χρόνου επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.

Και τα προβλήματα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με τη ΔΕΗ δεν σταματούν εδώ, καθώς η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να ζητά αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και για οφειλές προς το ΙΚΑ και να παρακρατά τυχόν χρηματικά ποσά που αφορούν σε ρυθμίσεις. Η υποχρέωση αυτή, που ουσιαστικά εξομοιώνει τη ΔΕΗ με το Δημόσιο, δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις την οικονομική ευρωστία που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων που έχουν αναλάβει ως προμηθευτές της ΔΕΗ.

Ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει ότι ειδικά για την παρακράτηση των απαιτήσεων, λόγω οφειλών στο Δημόσιο, απαιτείται πρόβλεψη, ώστε, οι πληρωμές να γίνονται χωρίς παρακράτηση και αυτή να γίνεται μόνο στο στάδιο της τελικής πληρωμής, όπως με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση συμβαίνει για τις πληρωμές έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (παρ.4 άρθρο 242 του Ν. 4072/2012).