ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές για «χαράτσι»-ρυθμίσεις οφειλών και ΦΑΠ

Όλες οι αλλαγές για «χαράτσι»-ρυθμίσεις οφειλών και ΦΑΠ

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2012 οφειλών των φορολογούμενων ακόμη και σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, νέο τρόπο τμηματικής καταβολής ακόμη και έως 24 δόσεις για τις νέες οφειλές που δημιουργούνται από 1.1.2013, καθώς και μείωση κατά 15% του ΕΕΤΗΔΕ (θα καταβληθεί σε 5 δόσεις από τον Ιούνιο), το οποίο όμως θα επιβάλλεται και στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν έχουν περατωθεί, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής» που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επόμενη δόση του δανείου.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ σε δύο δόσεις και η αποσύνδεση της υποβολής της δήλωσης από την πληρωμή της πρώτης δόσης. Επίσης ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2011, 2012, 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε επτά δόσεις.

Ειδικότερα η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο προβλέπει:

- Οι ληξιπρόθεσμες ως 31/12/2012 οφειλές, θα εξοφλούνται σε 48 δόσεις υπό την προϋπόθεση να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να μπορεί να εξυπηρετεί τις δόσεις του.
Για εφάπαξ καταβολή, ως 30/6/2013, οι οφειλέτες απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ αν πληρωθούν σε 12 δόσεις ως τις 30/6/2014 απαλλάσσονται από το 40% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων και σε 48 δόσεις από το 25% των προσαυξήσεων.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013.
- Προβλέπονται ακόμη και περισσότερες δόσεις από τις 48 σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους σε 48 δόσεις. Αυτό ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα και όχι για επιτηδευματίες. Για οφειλές μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν στη ρύθμιση.
- Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα ρυθμισθούν θα είναι 8,75%.
- Μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν μπει σε παλιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, εάν ο οφειλέτης έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 μη ρυθμισμένες οφειλές
-Μπορούν να υπαχθούν και βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 οφειλές, ή βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που τελούν σε διοικητική η δικαστική αναστολή, με επιλογή του οφειλέτη.
- Αποκλείονται από τη ρύθμιση αυτοί που έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή
- Για οφειλές πάνω από 75.000 ευρώ απαιτείται, προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή που να βεβαιώνει την οικονομική αδυναμία του. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.
Για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/1/2013, θεσπίζεται πάγια ρύθμιση σε έως 12 δόσεις που μπορεί όμως να και φτάσουν τις 24 εφόσον οφείλονται σε έκτακτη αιτία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη:

- Την διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Στις δεύτερες θα περιλαμβάνονται όσες έχουν γίνει όλες οι έρευνες και δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και έχουν κριθεί από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξής τους.
Οι οφειλές αυτές μπορούν να παραγραφούν μετά την παρέλευση δεκαετίας από την καταχώρησή τους στο αρχείο των ανεπίδεκτων είσπραξης και εφόσον δεν έχει αλλάξει η κατηγοριοποίησή τους στο διάστημα αυτό.
- Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν δημιουργηθεί ως το 1993 και είναι μικρότερες των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου.
- Προβλέπεται Ειδική Διοικητική Διαδικασία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την επίλυση των διαφορών δημοσίου και φορολογούμενων. Προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής είναι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού.
- Ο ΦΑΠ για τα έτη 2011,2012 και 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
- Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην οποία ανατίθεται μεταξύ άλλων οι τομείς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στην φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Επίσης οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου με έμφαση το ΦΠΑ καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας
Στο Γενικό Γραμματέα Εσόδων ανατίθεται επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών (από 1 Ιουλίου 2013).
- Προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης στο υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα
Για το νέο τρόπο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ προβλέπεται:
- Η υποβολή της δήλωσης με την καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ.
- Το υπόλοιπο ποσό του φόρου καταβάλλεται σε δύο δόσεις η πρώτη έως το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη που ισοδυναμεί με το 50% του φόρου έως το τέλος του επόμενου μήνα. Αν το ποσό του φόρου είναι κάτω των 100 ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο έως το τέλος του μήνα από την υποβολή της δήλωσης.

Διευκρινίσεις για το ΕΕΤΗΔΕ: Δεν αλλάζει για τις υπό ανέγερση οικοδομές

Το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), επιβάλλονταν και με το ισχύον καθεστώς στις υπό ανέγερση οικοδομές που ηλεκτροδοτούταν και εφαρμόζονταν από τη ΔΕΗ με διοικητικές λύσεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι ουδείς νέος φόρος επιβάλλεται.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι αυτό που αλλάζει σήμερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι μόνον η ρητή αποτύπωση στο νόμο και καμιά αλλαγή δεν επέρχεται με την επιβολή του νέου τέλους, επισυνάπτοντας μάλιστα τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της σχετικής ρύθμισης.

Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα περιλαμβάνεται σε ένα εκκαθαριστικό που θα αποσταλεί στους φορολογούμενους ιδιοκτήτες και θα καταβληθεί σε 7 δόσεις. Ο ΦΑΠ του 2013 θα αποσταλεί σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων