ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος τον Ιούνιο

Πτώση στη συνολική αξία των εισαγωγών και στη συνολική αξία των εξαγωγών καταγράφηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικά, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.776,4 εκατ. ευρώ (4.924,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.161,0 εκατ. ευρώ (5.196,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 62,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.095,1 εκατ. ευρώ (2.748,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.295,2 εκατ. ευρώ (2.883,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 172,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,4%

Παράλληλα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε σε 1.681,3 εκατ. ευρώ (2.176,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.865,8 εκατ. ευρώ (2.312,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 109,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7%

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 23.345,0 εκατ. ευρώ (30.539,0 εκατ. δολάρια) έναντι 24.891,3 εκατ. ευρώ (32.193,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.016,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 13.640,3 εκατ. ευρώ (17.940,7 εκατ. δολάρια) έναντι 12.945,5 εκατ. ευρώ (16.829,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 214,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 9.704,7 εκατ. ευρώ (12.598,3 εκατ. δολάρια) έναντι 11.945,8 εκατ. ευρώ (15.363,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 802,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%

Σημειώνεται πως τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά