ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα: Ποιοι ιδιοκτήτες γλιτώνουν ακόμα και το μισό πρόστιμο

Αυθαίρετα: Ποιοι ιδιοκτήτες γλιτώνουν ακόμα και το μισό πρόστιμο

Νέα δεδομένα...

Οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων που χτίστηκαν πριν το 2003 μπορούν εάν κάνουν εργασίες να γλιτώσουν ακόμη και το μισό πρόστιμο για τη νομιμοποίησή του ακινήτου.

Για πιστοποιημένες εργασίες είτε οικολογικής αναβάθμισης, είτε στατικές οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν ως και 50% έκπτωση.

Η έκπτωση θα αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που μπήκαν στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα με βάση το νέο νόμο και το ακίνητό τους χτίστηκε πριν το 2003.

Οι δαπάνες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον μηχανικό για να διαμορφώνεται ανάλογα και το ύψος του προστίμου και ο συμψηφισμός θα γίνεται με την κατάθεση των τιμολογίων για τις δαπάνες.

Το χρονικό περιθώριο κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις εργασίες είναι έως τον Φεβρουάριο του 2005.