ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΕΓΕΚ: Πώλησε τη συμμετοχή της στην ΕΚΤΕΡ

ΑΕΓΕΚ: Πώλησε τη συμμετοχή της στην ΕΚΤΕΡ

Στην πώληση του 13,183% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΤΕΡ προχώρησε η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, χθες, Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε από την ΑΕΓΕΚ η πώληση των μετοχών ΕΚΤΕΡ ΑΕ με τη μορφή εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), έναντι συνολικού τιμήματος 800.000 ευρώ στην αγοράστρια εταιρία Πολυκράτης ΑΕ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΕΓΕΚ δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΕΡ.

Σημειώνεται ότι με την από 28/06/2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, είχε εγκριθεί η σύσταση δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) επί των ως άνω μετοχών της ΕΚΤΕΡ υπέρ της ALPHA BANK, στο πλαίσιο έκδοσης από τη συνδεδεμένη εταρία ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ ομολογιακού δανείου.

Το υπόψη ενέχυρο έχει αρθεί ήδη από τις 7 Νοεμβρίου.