«Βουτιά» έκανε η αγορά πετρελαίου θέρμανσης

«Βουτιά» έκανε η αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Μειώθηκε κατά 14,6% ο όγκος κατανάλωσης, στην ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων το 2012, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Συγκεκριμένα η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης έκανε βουτιά 44,1%, ενώ πτώση 13,2% εμφάνισε και η κατανάλωση βενζίνης.

Από την άλλη η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίασε μείωση 8% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με τα καύσιμα «Διεθνούς Αγοράς» (ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα), η κατανάλωση διαμορφώθηκε το 2012 περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (με πτώση 13,2% στα αεροπορικά και 1,4% στο ναυτιλιακό μαζούτ και ενίσχυση κατά 53,1% στο ναυτιλιακό πετρέλαιο).

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης/χονδρικής εμπορίας) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δύο εταιρειών διύλισης για την περίοδο 2011-2012 προέκυψε αύξηση των συνολικών τους πωλήσεων κατά 15,3% το 2012, ενώ τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 20,7%. Στην ίδια κατεύθυνση, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 247,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 11,6% το 2012/2011.

Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας, οι συνολικές πωλήσεις των 33 εταιρειών του δείγματος κατέγραψαν μείωση 7,2% και διαμορφώθηκαν σε 12.855 εκατ. ευρώ το 2012. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε διεύρυνση των ζημιών το 2012, γεγονός που με σειρά του οδήγησε στην εμφάνιση συνολικών ζημιών ύψους 61,1 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 23,4 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 26,9% το 2012/11.

Διαβάστε επίσης

Έρχεται η τέταρτη δόση του επιδόματος θέρμανσης