ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρ. Πειραιώς: Πλήρη κάλυψη ΑΜΚ

Τρ. Πειραιώς: Πλήρη κάλυψη ΑΜΚ

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς, ανέρχονται σε 1.749.999.998,80 ευρώ..

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.

Η τιμή διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της διεθνούς προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της δημόσιας προσφοράς).

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διεθνούς προσφοράς και, εν συνεχεία, της δημόσιας προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των νέων μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ κάθε μία.

Διαβάστε επίσης

Τρ. Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές για ΑΜΚ