ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη πτώση των εξαγωγών τον Απρίλιο

Μεγάλη πτώση των εξαγωγών τον Απρίλιο

Την δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση της τελευταίας τριετίας, σημείωσαν οι εξαγωγές τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).

Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 20,9%, στα 2,02 δισ. ευρώ (από 2,55 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2013). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη υποχώρηση της τάξης του 12,4%.

Σημειώνεται ότι η υποχώρηση αυτή των εξαγωγών συσχετίζεται άμεσα με τα περυσινά γεγονότα της Κύπρου, καθώς τον Απρίλιο του 2013 υπήρξε έντονα ανοδική αντίδραση (+13,6%) στην υποχώρηση που είχε καταγραφεί, λόγω της κρίσης του Μαρτίου στη γειτονική χώρα, που επηρέασε άμεσα το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.

Η μεγάλη αυτή υποχώρηση ενέτεινε τους ρυθμούς μείωσης των εξαγωγών και σε επίπεδο 12μήνου, στο 5,3%, σε σχέση με την περίοδο Μάιος 2012- Απρίλιος 2013.

Ειδικά, για τον περασμένο Απρίλιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 29% προς τις τρίτες χώρες κατά 5,2% και κατά 11,8% προς τις χώρες της ΕΕ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, πάντως, οι ελληνικές εξαγωγές, επίσης, μειώθηκαν τόσο προς τις ευρωπαϊκές χώρες (-11%) όσο και προς τις τρίτες χώρες (-15,1%).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ ξεπερνάει αυτό των τρίτων χωρών τόσο σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών όσο και της αξίας αυτών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε νέο ποσοστό αναλογίας εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ στο 52,6%, έναντι ποσοστού 47,4% προς τις τρίτες χώρες. Η αναλογία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και διαμορφώνεται στη σχέση 66,7% υπέρ των χωρών της ΕΕ έναντι 33,3% των τρίτων χωρών.

Άντεξαν χημικά, εμπιστευτικά και μηχανήματα

Από τις 10 μεγάλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων, μόλις 2 κλάδοι εμφάνισαν θετική μεταβολή, αυτοί των χημικών (+1,5%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (+49,8%), ενώ οριακή ήταν η υποχώρηση για τα μηχανήματα (-0,9%), που επιδεικνύουν αντοχές, τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, ξεχώρισαν για την πτωτική τους κίνηση οι κλάδοι των ελαιολάδων (-66,2%), των πετρελαιοειδών (-30,9%), των τροφίμων-ποτών (-30,5%) και των βιομηχανικών προϊόντων (-16,2%).

Υποχώρηση και των εισαγωγών

Στο πεδίο των εισαγωγών, συνεχίστηκαν οι έντονες διακυμάνσεις, καθώς δεν υπήρξαν νέες παραλαβές πλοίων, όπως είχε συμβεί το δίμηνο Φεβρουαρίου- Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 7,7%, ενώ, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη μείωση κατά 4%. Σε 12μηνη βάση, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 3,7%, σε σχέση με την περίοδο Μάιος 2012- Απρίλιος 2013.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρικνώθηκε η ύφεση το α΄ τρίμηνο