ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Μέχρι το τέλος του έτους προστατεύεται η πρώτη κατοικία

Πλειστηριασμοί: Μέχρι το τέλος του έτους προστατεύεται η πρώτη κατοικία

Έως το τέλος τους έτους διασφαλίζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε εξ αφορμής της κατάθεσης και ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σήμερα, Τετάρτη, (22/7) με το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

H συνάντηση πραγματοποιείται από τις 10.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει τη δέσμευση των εκπροσώπων των τραπεζιτών ότι δεν θα αλλάξει το υπάρχον καθεστώς για τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας μέχρι την τελευταία ημέρα του 2015, οπότε και θα ισχύσει ο νέος Κώδικας.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, ως εκ τούτου μέχρι τότε είναι προστατευμένη η πρώτη κατοικία, σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης σχετικά με την ψήφιση σήμερα, Τετάρτη, του δεύτερου νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα.

Εως τότε, θα έχει ψηφιστεί διάταξη για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαμηνύει πως η εκκαθάριση των πτωχευμένων επιχειρήσεων, θα γίνει με τον ισχύοντα νόμο, ενώ δεσμέυεται πως θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤ

Μέχρι το τέλος του έτους θα συνεχίσουν να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών έναντι των πλειστηριασμών, οι ελληνικές τράπεζες.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου με διατάξεις σχετικές με τους πλειστηριασμούς.

Η βασική αλλαγή που προωθείται έχει να κάνει με την τιμή εκκίνησης, η οποία θα καθορίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου κι όχι την αντικειμενική, όπως ισχύει έως σήμερα.

Το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4224/2013), ορίζει ότι εξαιρούνται από τους πλειστηριασμούς οι κύριες κατοικίες υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 300.000 ευρώ

- Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ

- Σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας έως 500.000 ευρώ

- Καταθέσεις έως 30.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ίσχυαν έως και το τέλος του 2014 κι ενδεχομένως να μειωθούν, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των στεγαστικών δανείων που εντάσσονται στο καθεστώς προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ήδη επισημάνει τις έντονες επιφυλάξεις κι αναμένεται μείωση των ορίων.

Διασφαλισμένες οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ

Tην ίδια ώρα τo πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πήρε το σχέδιο Νόμου για την εξυγίανση των τραπεζών που κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο στηρίζεται στην Κοινοτική Οδηγία BRRD και διασφαλίζει τις καταθέσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.
Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι τις ζημιές μιας τράπεζας δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι φορολογούμενοι πολίτες, παρά μόνο ως έσχατο μέσο.

Οι ζημιές βαρύνουν πρωτίστως τους μετόχους και μετά τους ομολογιούχους όμως κανένας πιστωτής κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση να υποστεί μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που θα αναλάμβανε αν το ίδρυμα ετίθετο σε εκκαθάριση.

Οι γενικές αρχές του σχεδίου περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα συμμετοχή των μετόχων στις ζημιές της εξυγίανσης, η οποία ακολουθείται από εκείνη των πιστωτών, σύμφωνα με την κατάταξη των απαιτήσεων των τελευταίων στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του υπό εξυγίανση ιδρύματος, εκτός αν η παραμονή τους κρίνεται ενδεικνυόμενη για την επίτευξη των σκοπών της εξυγίανσης, καθώς και την παροχή από αυτούς κάθε απαραίτητης βοήθειας.

Το άρθρο 44 για την αναδιάρθρωση παθητικού αναφέρει ρητά πως η αρχή εξυγίανσης δεν απομειώνει (κουρεύει) :
* τις εγγυημένες καταθέσεις (έως 100.000 ευρώ)
*τις υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανόμενων των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
*κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρημάτων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (αμοιβαία κεφάλαια)
*κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση μεταξύ του ιδρύματος και ενός άλλους προσώπου
* τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών
*τις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων
*τις καταθέσεις του ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού,
*τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς πιστωτές, τις φορολογικές αρχές και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, η Αρχή Εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί συνολικά ή εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής.

Αναφορικά με την γνωμοδότηση της ΕΚΤ η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι δεν εκφέρει γνώμη για το κατά πόσον το ν.σ. εκπληρώνει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τα μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδα είναι ήδη η εποπτεύουσα αρχή υπεύθυνη και για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση της BRRD στο εθνικό δίκαιο δεν αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση των ευθυνών της.

"Απαιτώντας την προηγούμενη συγκατάθεση του υπουργείου Οικονομικών για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πώληση θυγατρικών, ή τη δημιουργία μιας τράπεζας γέφυρας, το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, bail-in, ανεξάρτητα από το αν έχουν άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο ή συστηματική εμμέσως, το σχέδιο νόμου φαίνεται να πηγαίνει πέρα από «το κείμενο BRRD, επισημαίνει η έκθεση της ΕΚΤ .
Το παραπάνω σύμφωνα με την ΕΚΤ, αυξάνει την πιθανότητα το Υπουργείο Οικονομικών να θεωρηθεί δυνητικά ως μια δεύτερη αρχή εξυγίανσης, παράλληλα με την Τράπεζα της Ελλάδα.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων