ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αlpha Bank: Nέα επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα δημοσιονομικά μέτρα

Αlpha Bank: Nέα επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα δημοσιονομικά μέτρα

«Η διατήρηση της μέσης ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, καθώς και η συμπίεση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων με βάση στοιχεία της ICAP, δημιουργούν συνθήκες ανασχέσεως της προοπτικής άμεσης επανόδου της ελληνικής οικονομίας σε μία ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, μετά την αναμενόμενη βαθμιαία αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης», αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank.

«Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της διατηρήσεως του αρνητικού προσήμου του ποσοστού της αποταμιεύσεως ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, συνδέεται με την τάση των νοικοκυριών να προσαρμόσουν σταδιακά τα καταναλωτικά τους πρότυπα στη ραγδαία και μεγάλη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους τα τελευταία χρόνια, χωρίς, ωστόσο, να υποστούν αντίστοιχη μεγάλη απώλεια της ευημερίας τους.

Σημειώνεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε σωρευτικά στην Ελλάδα κατά 22,8% μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2015 και του πρώτου τριμήνου του 2007», προσθέτουν οι αναλυτές.

«Η παράλληλη αύξηση του φορολογικού βάρους ως απόρροια της δημοσιονομικής προσαρμογής και η μείωση των μισθολογικών αποδοχών κατά 14,5% κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, στην προσπάθεια βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητας, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 27,5%.

Ωστόσο, από το τρίτο τρίμηνο 2014 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρατηρήθηκε αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος σε ετήσια βάση (αύξηση κατά 5,8%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο 2015).

Η αυξητική αυτή τάση τείνει να αντιστραφεί και πάλι, δεδομένου ότι η οικονομία εισέρχεται σε νέα περίοδο υφέσεως, ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα που θα εφαρμοσθούν, αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών», αναφέρουν, επίσης, μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της τράπεζας.

Ρoή Ειδήσεων