ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Οι υφεσιακές επιπτώσεις των νέων δημοσιονομικών μέτρων

Eurobank: Οι υφεσιακές επιπτώσεις των νέων δημοσιονομικών μέτρων

Συνολικά, ενώ τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων προγραμμάτων διάσωσης φαίνεται να ερμηνεύουν πλήρως τη σωρευτική συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο 2010-2014 (άνω των 25 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ), το νέο πακέτο μέτρων αναμένεται να έχει ηπιότερη καθαρή επίπτωση που υπολογίζεται σωρευτικά σε 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2015-2016, εκτιμά ανάλυση της Eurobank.

Η ανωτέρω εκτίμηση υποθέτει ότι δεν θα ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα (δηλαδή πέραν και πλέον αυτών που ήδη περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού), ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές αποκλίσεις από τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους για τα έτη 2015 και 2016, αναφέρεται στην ανάλυση.

Όσον αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, τονίζεται ότι αυτά θα πρέπει να ερμηνευθούν με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικώς εάν ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες μεθοδολογικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εκτίμηση των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Στην ανάλυση αναφέρονται, επίσης, τα εξής: «Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα εξάγονται από τη σύγκριση μεταξύ των εφαρμοσθέντων προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και ενός θεωρητικού σεναρίου το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μέτρα λιτότητας, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι.

Μεταξύ άλλων, το ανωτέρω θεωρητικό σενάριο υποθέτει συνέχιση της εξωτερικής χρηματοδότησης της Ελλάδας, με όρους παρόμοιους με αυτούς που ίσχυαν (ισχύουν) στα δύο προηγούμενα (και στο νέο) προγράμματα διάσωσης, ακόμα και με την παραδοχή μη εφαρμογής δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας.

Επιπλέον, οι εκτιμήσεις για τον υφεσιακό αντίκτυπο που θα έχουν τα νέα μέτρα το 2015-2016 δεν αποκλείεται να αποδειχθούν αισιόδοξες, καθώς το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού δεν εκτιμά το ονομαστικό μέγεθος κάποιων μέτρων που δύνανται να έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάλυση επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει τις συνέπειες της δημοσιονομικής λιτότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πιθανή μακροοικονομική επίδραση άλλων σημαντικών επιλογών πολιτικής ή εξελίξεων, όπως η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων από τα τέλη Ιουνίου 2015 και η μεγάλη αύξηση λόγου δημοσίου χρέους-ΑΕΠ στην Ελλάδα από την αρχή του τρέχοντος έτους».

Ρoή Ειδήσεων