ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΡΑΕ: Τρεις προτάσεις για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών

ΡΑΕ: Τρεις προτάσεις για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών

Τρεις εναλλακτικές προτάσεις θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι προτάσεις της ΡΑΕ δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση μετά από μελέτη του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου αλλά βάσει όσων ισχύουν στις άλλες χώρες της ΕΕ, στοχεύουν να περιορίσουν το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών προς τη ΔΕΗ, ο οποίος έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, όπως σχολιάζει η ΡΑΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ προσεγγίζουν τα 2,5 δις ευρώ, με σοβαρές συνέπειες, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την οικονομία.


Οι τρεις προτάσεις είναι οι εξής:

1) Αναστολή αλλαγής προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με την εφαρμογή αυτής της πρότασης, η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης για ένα πελάτη αναστέλλεται, εφόσον ο υφιστάμενος προμηθευτής ενημερώσει τον αρμόδιο διαχειριστή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού του Πελάτη. Η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης θα ενεργοποιείται ξανά όταν εξοφληθούν οι οφειλές.


2) Περιορισμένη αναστολή αλλαγής προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προτείνεται εναλλακτικά, η αναστολή αλλαγής προμηθευτή να εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες : Η ληξιπρόθεσμη οφειλή να υπερβαίνει ένα ανώτατο ποσό, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται ο καταναλωτής, ή όταν, ανεξαρτήτως του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής κατά την υποβολή δήλωσης αλλαγής εκπροσώπησης, έχει ήδη προηγηθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου από τον υφιστάμενο προμηθευτή προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για το συγκεκριμένο πελάτη ή όταν, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη διακοπεί/απενεργοποιηθεί.

3) Δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή μετά από διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ποινή την αποσύνδεση με εντολή του προηγούμενου προμηθευτή, στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015

Ρoή Ειδήσεων