ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Η αγορά δείχνει να απορροφά μέρος ‬των‭ αυξήσεων του ΕΦΚ στα καύσιμα

ΥΠΟΙΚ: Η αγορά δείχνει να απορροφά μέρος ‬των‭ αυξήσεων του ΕΦΚ στα καύσιμα

Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επηρεάζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις κατά 3,7 λεπτά του ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και 7 λεπτά για το υγραέριο κίνησης.

Το ‬υπουργείο‭ Οικονομίας‭ ‬έχει‭ προβεί ‬σε ‬όλες ‬τις ‬απαραίτητες ενέργειες‭ ‬ώστε ‬να αποφευχθούν‭ ‬τυχόν‭ ‬κρούσματα‭ ‬αισχροκέρδειας‭ στα υγρά καύσιμα,‬ με‭ ‬δεδομένη‭‭ ‬την‭ ‬αυξητική‭ ‬τάση‭ ‬που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά δείχνει να απορροφά μέρος ‭ ‬των‭ ‬ αυξήσεων του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Τα ‭‬ποσοστά‭‭ ‬απορρόφησης‭ ‬είναι ‭ ‬μεγαλύτερα‭ ‬στο‭ πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο.

Διευκρινίσεις για τα καύσιμα

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του αποτελεσματικότερου ελέγχου της αγοράς, έχει συσταθεί διυπουργική επιτροπή και σύντομα ‬‬θα‭ εξαγγελθούν‭ ‭‬τα‭ βήματα‬ ‭για‭ το ‬χρονοδιάγραμμα‭ ‬υλοποίησης‭ ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης και της διάθεσης των καυσίμων.

Αυτά σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με δημοσιεύματα για την αγορά καυσίμων "και προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες από λανθασμένες εντυπώσεις και απλοϊκές συσχετίσεις των διεθνών ‭ ‬τιμών αργού πετρελαίου ‬με‭ ‬‬την τιμή‭ ‬διάθεσης‭ ‬της βενζίνης" όπως αναφέρει.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διευκρινίζει τα εξής:

Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επηρεάζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις κατά 3,7 λεπτά του ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και 7 λεπτά για το υγραέριο κίνησης.

* Ωστόσο, από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά δείχνει να απορροφά μέρος ‭ των‭‬ αυξήσεων‭ ‬αυτών.‭ Τα ‭‬ποσοστά‭ ‬‬απορρόφησης‭ ‬είναι ‬μεγαλύτερα στο‭ ‬πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο. Το ‬υπουργείο‭ Οικονομίας‭ έχει‭ προβεί ‬σε ‬όλες ‬τις ‬απαραίτητες ενέργειες‭ ώστε‭ ‬να αποφευχθούν‭ ‬‬τυχόν‭ ‬κρούσματα‭ ‬αισχροκέρδειας‭‭ ‬με‭ ‬δεδομένη‭‭ ‬την‭ ‬αυξητική‭ ‬τάση‭ ‬ ‭ ‬που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η‭ ‬‬τιμή‭ ‬του‭ ‬αργού‭ ‬‬πετρελαίου‭‬ ‬αποτελεί‭ ‬‬αντικείμενο‭ ‬διαπραγμάτευσης‭ ‬‬διεθνών χρηματιστηρίων.‭‬‬Το‭ ‬αργό‭ ‬πετρέλαιο‭ ‬τύπου‭ ‬Brent,‭ ‬χρησιμοποιείται‭ ‬συνήθως‭ ‬ως‭‭ ‬σημείο αναφοράς διεθνώς για την τιμολόγηση και άλλων τύπων αργού.

Σύμφωνα‭ ‬με‭‭ ‬στοιχεία‭ ‬του‭ ‬ηλεκτρονικού‭ ‬διηπειρωτικού‭ ‬‬χρηματιστηρίου‭ ‬(ICE)‭ ‬ο χρηματιστηριακός δείκτης του αργού πετρελαίου τύπου Brent, μέσα στο 2016 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο που έχει καταγραφεί μετά το 2009. Από τις 30 Νοεμβρίου, μετά τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής από τα μέλη του ΟΠΕΚ και άλλες χώρες, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 25%, προσεγγίζοντας υψηλά 18 μηνών.

Σχετικές ειδήσεις