Παράταση για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς

Παράταση για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς
Παράταση δόθηκε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου στη προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Παράταση δόθηκε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου στη προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση έγινε από το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους φορολογούμενους στην πληρωμή της.

Η προθεσμία έληγε σήμερα 30 του μήνα, με αποτέλεσμα από το πρωί να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές στις τράπεζες για την εξόφλησή της.