Σε δύο δόσεις το «χαράτσι» στα ακίνητα για το 2011

Σε δύο δόσεις το «χαράτσι» στα ακίνητα για το 2011
Σε δύο ισόποσες δόσεις θα εισπραχθεί το «χαράτσι» στα ακίνητα για το 2011, τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος...

Σε δύο ισόποσες δόσεις θα εισπραχθεί το «χαράτσι» στα ακίνητα για το 2011, τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το ποσό θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών που θα εκδοθούν από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Μετά την είσπραξη του ειδικού τέλους, η ΔΕΗ αλλά και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα αποδώσουν στο Δημόσιο το ποσό εντός είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί.

Μάλιστα, το Δημόσιο θα μπορεί να εισπράττει χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%.

Αν δεν καταβληθεί το τέλος

Σε περίπτωση που το τέλος δεν καταβληθεί, τότε θα υπάρξει έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος θα προχωρήσει σε διακοπή της σύνδεσης, η οποία δεν θα αποκατασταθεί μέχρις εξόφλησης του ποσού.

Εάν οι καταναλωτές δεν ζητήσουν επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή, θα γνωστοποιήσουν τη διαγραφή στο Δημόσιο, το οποίο με τη σειρά του θα μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους.

Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Διαβάστε περισσότερα στο Newscode.gr