Φορολογικές δηλώσεις 2018: Τα «μυστικά» για το έντυπο Ε2

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Τα «μυστικά» για το έντυπο Ε2
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακίνητα που το 2017 ήταν ημιτελή ή μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά θα πρέπει να δηλωθούν και φέτος στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην δεύτερη σελίδα του Ε2 της φορολογικής δήλωσης του 2018 τον πίνακα ΙΙ «Συμπληρωματικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας».

Ο πίνακας συμπληρώνονται όταν:

Αποκτήσατε ακίνητο ή ακίνητα με αγορά, γονική παροχή ή δωρεά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που μεταβιβάσατε εντός του 2017 κάποιο ή κάποια από τα ακίνητα που δηλώσατε στην πρώτη σελίδα τουΕ2.

Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συμπληρώσετε απαραιτήτως, στον πίνακα ΙΙ, τα στοιχεία κάθε ακινήτου όπως θέση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, κατηγορία ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, χώρος στάθμευσης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ) καθώς και τον αριθμό παροχής ρεύματος.

Στην ίδια σειρά θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο κτήσης ή μεταβίβασης του ακινήτου (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), τον αριθμό του συμβολαίου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

- Στην περιουσία περιλαμβάνονται ακίνητα τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν ημιτελή. Πρέπει δηλαδή να αναγράψετε, στον πίνακα ΙΙ, τα στοιχεία των κτισμάτων που παρέμειναν ημιτελή στο τέλος του 2017.

Πίνακας Ι

Την ίδια ώρα, αν για κάποιο ή για κάποια από τα ακίνητα που έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα του Ε2 συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κλπ θα πρέπει να αναγράψετε, στον πίνακα Ι, τα στοιχεία που αφορούν στην τοποθεσία, τον όροφο, τη χρήση, την επιφάνεια και τον αριθμό παροχής ρεύματος κάθε ακινήτου, καθώς και τα στοιχεία των συνιδιοκτητών, συνεπικαρπωτών κ.λπ. (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και διεύθυνση).

Ως αύξων αριθμός του πίνακα Ι αναγράφεται ο αύξων αριθμός του πίνακα της 1ης σελίδας.

Στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του Ε2 δηλώνονται και τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν στα εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Τα στοιχεία αυτά δηλώνονται από τον υπόχρεο γονέα.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι σημαντικό να έχουν τακτοποιημένες τις υποθέσεις με την εφορία ώστε στο μέλλον να αποφύγουν επιβολή τσουχτερών προστίμων. 

Τέσσερα είναι τα σημεία που θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να προσέξουν: 

- Yποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Το εισόδημα από μισθώματα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστές 15% έως 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Για εισόδημα έως 12.000 ο συντελεστής είναι 15%, από 12.001 έως 35.000 ο συντελεστής είναι 35% και για εισόδημα από 35.001 και άνω ο συντελεστής είναι 45%

- Eγγραφή στο μητρώο ιδιοκτητών - εκμεταλλευτών βραχυχρόνιας εκμίσθωσης κατοικιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών διαμοιρασμού ( AirBnB). Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει στο taxisnet εντός του Ιουνίου. Σε αυτήν θα πρέπει να εγγραφούν όσοι έχουν εισόδημα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η μη εγγραφή στο Μητρώο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ.

Το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα με την κλίμακα που ισχύει για το εισόδημα από απλές μισθώσεις ακινήτων, με συντελεστές από 15% έως 45%.

- Πληρωμή φετινού ΕΝΦΙΑ. Εντός του Αυγούστου αναμένεται να εκδοθούν τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο.  Για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ υπάρχει η μεγάλη εκκρεμότητα του καθορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις εμπορικές αξίες. Οι νέες τιμές ζώνης αναμένεται να καθοριστούν με υπουργική απόφαση το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου.

Απαλλαγή από τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων. Για να μην φορολογηθούν για μισθώματα που δεν εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν εκδώσει εναντίον του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Θα πρέπει στη συνέχεια με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα να επισκεφθούν το τμήμα Εισοδήματος της εφορίας και να ζητήσουν να τους «ξεκλειδώσουν» τον σχετικό κωδικό της φορολογικής δήλωσης για το συγκεκριμένο ποσό ενοικίων που δεν εισέπραξαν.

 

PHOTO GALLERY