ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Ετήσιας Διημερίδας του ITS Hellas

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Ετήσιας Διημερίδας του ITS Hellas

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, οι εργασίες της 4ης Ετήσιας Διημερίδας του «Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ΙΤS Hellas» με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 160 και πλέον συμμετέχοντες, οι οποίοι ενημερώθηκαν, μέσα από τις ομιλίες των 46 καταξιωμένων στον χώρο των Μεταφορών Ελλήνων και ξένων ομιλητών, για τα διαφορετικά πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων στην υιοθέτηση ΕΣΜ καθώς και τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι αναγκαίες αλλαγές, τόσο στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις Μεταφορές για την διευκόλυνση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και στη νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών για την ευρεία υιοθέτηση των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το σύνολο των εργασιών της Διημερίδας είναι τα ακόλουθα:

• Τα ΕΣΜ αποτελούν μια φθηνή λύση, με συγκριτικά τεράστια οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους τελικούς χρήστες.

• Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τους διάφορους τομείς των μεταφορών στην Ελλάδα, για την ευρεία χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ στις μεταφορές, αστικές και εμπορευματικές.

• Αναθεώρησης χρήζει και η Εθνική Στρατηγική για τα ΕΣΜ, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να συμπεριληφθούν νέοι τομείς εφαρμογών, όπως οι Έξυπνες πόλεις, η έξυπνη αστική κινητικότητα, οι Ευφυείς Εμπορευματικές μεταφορές κ.ά.

• Αναγκαία προϋπόθεση στην ευρεία χρήση ΕΣΜ είναι και η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μέσω της προτυποποίησης τεχνολογιών και διαδικασιών.

• Απαραίτητη είναι, επιπλέον, και η δημιουργία στοχευμένων εκστρατειών ενημέρωσης για να γνωστοποιηθούν, τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους τελικούς χρήστες, τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ΕΣΜ.

• Αναγκαία είναι και η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και η προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με την παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων, για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων ως αντιστάθμισμα στην δυσχερή δανειακή πολιτική, που διέπει τις ελληνικές επιχειρήσεις. H Μικρομεσαία επιχείρηση, που αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, πρέπει επιπλέον να διευκολυνθεί με φόρο-ελαφρύνσεις, ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας.

• Για τη χρήση ΕΣΜ απαραίτητη είναι η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, οπότε η επιμόρφωση επαγγελματιών σε ειδικότητες που αφορούν τα ΕΣΜ, τις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics, ήδη από τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αποτελεί αναγκαιότητα.

• Απαιτούμενη τέλος είναι η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά αλλά και εκμετάλλευσης της πληθώρας των αποτελεσμάτων της Έρευνας για τα ΕΣΜ, που ακμάζει στην Ελλάδα, για την δημιουργία στοχευμένων πολιτικών σε διάφορους τομείς υλοποίησης των ΕΣΜ, όπως είναι π.χ. τα urban logistics.

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, δήλωσε τα εξής: «Οι μεταφορές στην Ελλάδα πρέπει να αποκτήσουν τη μορφή ενός μεγάλου εθνικού clustering. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί σταδιακά σειρά ενεργειών με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Έχουμε σχεδιάσει και διαμορφώσει τις προδιαγραφές προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε διαγωνισμό η διαδικτυακή πλατφόρμα μεταφορών. Έχουμε ακόμα σχεδιάσει την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων ελέγχου των εθνικών οδών. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2019 πρόκειται να οριστεί ανάδοχος. Το έργο αυτό στα πλαίσια του Concorda θα συλλέγει και θα παρέχει στοιχεία στην πλατφόρμα. Πρόκειται για έργα αλληλένδετα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, είναι ότι το clustering θέλει κυρίως βούληση και νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, ως Υπουργείο, σχεδιάζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου οι δήμοι να δημιουργήσουν βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας, με απώτερο σκοπό τον escort driver, δηλαδή τον βοηθό οδηγό, ο οποίος θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αυτοματοποίηση πέμπτου βαθμού, δηλαδή την πλήρη αυτοματοποίηση των οχημάτων» .

Ο Πρόεδρος της ERTICO ITS-Europe, Αντιπρόεδρος της ΙΤS Hellas, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και υπεύθυνος για τη διοργάνωση Δρ. Άγγελος Αμδίτης, επεσήμανε με τη σειρά του τα ακόλουθα: «Η εξέλιξη των μεταφορών και ειδικά η χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια, την αύξηση της αποτελεσματικότητάς των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος είναι το βασικό θέμα συζήτησης και αναζήτησης τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τεχνολογικής έκρηξης που επηρεάζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την καθημερινότητα μας, αλλάζοντας καθολικά το πρόσωπο των μεταφορών και τον τρόπο που μετακινούνται οι πολίτες και μεταφέρονται τα προϊόντα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε και εμείς εδώ στην χώρα μας ότι τα ΕΣΜ δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική λύση. Η χρήση τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Μεταφορών προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και του περιβάλλοντος, αλλά και για την συνολική ανάπτυξη της χωράς και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων».

Η Διημερίδα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON (Μέγας Χορηγός), της Αnytime Online και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ (Χορηγοί) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και των Ευρωπαϊκών έργων CAPITAL και COG-LO.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.its-hellas.gr ή επικοινωνήστε με τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη (a.amditis@iccs.gr, 210 7721663).

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων