ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Attica Bank γυρίζει σελίδα

Η Attica Bank γυρίζει σελίδα

Η Γενική Συνέλευση της Attica Bank έδωσε οριστική λύση στο θέμα της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ακολουθώντας πλήρως τις επιταγές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και συμμορφούμενη με τις σχετικές υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με τριετή θητεία, η νέα Διοίκηση της Attica Bank απαρτίζεται από έμπειρα και δοκιμασμένα τραπεζικά στελέχη, ικανά να οδηγήσουν τον Οργανισμό στην επόμενη μέρα.

Η άρση της διοικητικής εκκρεμότητας, σηματοδότησε ήδη την άμεση άρση των επιβληθέντων προσφάτως περιορισμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, για νέες χορηγήσεις και πιστοδοτήσεις, επαναφέροντας έτσι πλήρως την κανονικότητα στη λειτουργία της Τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη ανάπτυξη των εργασιών της.

H Attica Bank, με ισχυρή πλέον και έμπειρη διοίκηση και χωρίς περιορισμούς στη λειτουργία της, ουσιαστικά γυρίζει σελίδα.

Η νέα διοίκηση της Τράπεζας θέτει ως στόχο, την άμεση επαναφορά της εμπιστοσύνης των καταθετών και πελατών της, την εξυγίανσή της και τη λειτουργία της με αμιγώς τραπεζοκεντρικά κριτήρια, ώστε να την καταστήσει ισχυρότερη στην τραπεζική αγορά και φορέα στήριξης και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη στη θέση του Προέδρου και Θεόδωρου Πανταλάκη, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι οι κ. Αθανάσιος Τσάδαρης και Ιωάννης Τσακιράκης.

Στο νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας οι:

Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Θεόδωρος Πανταλάκης
Αθανάσιος Τσάδαρης
Ιωάννης Τσακιράκης
Ευστάθιος Αναγνώστου
Δημήτριος Τζαννίνης
Χαράλαμπος Μπριλάκης
Ιωάννης Μαρμαγγιόλης
Γεώργιος Βλαχάκης
Γεώργιος Παναγιώτου
Αθανάσιος Σταθόπουλος
και
Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, εκπρόσωπος του Δημοσίου, πρόσθετο μέλος, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.