ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Κατάστημα από αύριο στο Δήμο Καβάλας

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Κατάστημα από αύριο στο Δήμο Καβάλας

Ξεκινάει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων που δικαιούνται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και των αγαθών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Καταστήματος του Δήμου Καβάλας.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Καβάλας, στο γραφείο 348 στον τρίτο όροφο του Διοικητηρίου.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Καταστήματος πρέπει να είναι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Καβάλας. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται κατόπιν αίτησής τους και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιλογή θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την εισήγηση της Κοινωνικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου.

Θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια και επιπλέον η οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες), η περιουσιακή κατάσταση, οι συνθήκες στέγασης, η ανεργία και η κατάσταση υγείας των αιτούντων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα:

- Αίτηση.

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

- Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε1 ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

- Εφόσον υπάρχουν προσκομίζονται απαραίτητα Ε2, Ε3 και Ε9.

- Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

- Κάρτα ανεργίας

- Γνωμάτευση επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας.

- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις ως ωφελούμενος.