ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περ. Κρήτης: Δημοπρατήθηκαν τα έργα για το Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Περ. Κρήτης: Δημοπρατήθηκαν τα έργα για το Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η δημοπρασία για την Α΄ φάση κατασκευής νέων πτερύγων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο (κατεδαφίσεις – γενικές εκσκαφές – λειτουργικές προσαρμογές ) προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, θα εκτελεστούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του υπό δημοπράτηση υποέργου να μπορεί να ξεκινήσει η ανέγερση των νέων πτερύγων.

Στη δημοπρασία συμμετείχαν 15 εργοληπτικές επιχειρήσεις και οι εκπτώσεις κυμάνθηκαν από 27% έως 66%.

Προσωρινός τελευταίος μειοδότης ανεδείχθη η εταιρεία “ΕΡΓΟ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε” με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66%. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συνεχίζεται. Η προβλεπόμενη προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Α΄ φάσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου κατά το στάδιο της κατασκευής του κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών που θα διεξάγεται παράλληλα με την κατασκευή της Α΄ φάσης του έργου είναι 400.000 ευρώ.

Άμεσα θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση της Β΄ φάσης κατασκευής του Βενιζελείου που αφορά τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 15.700.000 ευρώ έτσι ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου που δημοπρατήθηκε σήμερα να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της Β΄ φάσης (κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις )

Το όλο έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 19.972.437,91 ευρώ.

ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ