ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περικοπές στη Βουλή αλλά όχι στις τσέπες των βουλευτών

Περικοπές στη Βουλή αλλά όχι στις τσέπες των βουλευτών

Μειωμένος κατά 6,8 εκατ. ευρώ θα είναι για το 2014 ο προϋπολογισμός της Βουλής, με τους «μισθούς» των Βουλευτών να εξαιρούνται από οποιαδήποτε περικοπή...

Στα 141.898.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που θα τεθεί σε συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα.

Με βάση το αναλυτικό κείμενο που δόθηκε στους βουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμού, το σύνολο των περικοπών προέρχονται από τους μισθούς των υπαλλήλων, τις μειώσεις μισθώσεων κτιρίων, τις μειώσεις σε δαπάνες λειτουργίας κ.α., ενώ σταθερό παραμένει το κονδύλι για την μηνιαία αποζημίωση βουλευτών και εκείνο για την αποζημίωση των βουλευτών όσον αφορά στη συμμετοχή τους σε τμήματα διακοπών της Βουλής καθώς και σε επιτροπές της.

Σταθερά παραμένουν ακόμα τα κονδύλια για το επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών και τα έξοδα κίνησης τους

Ειδικότερα, για την αποζημίωση των βουλευτών ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει 20,9 εκατομμύρια ευρώ, για την αποζημίωση των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές το ποσό που έχει προβλεφθεί είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ, για την οργάνωση γραφείου είναι 6,4 εκατομμύρια ευρώ και για τα έξοδα κίνησης 1,36 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι είναι συνολικά 1393, είτε πρόκειται για μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου, ειδικούς φρουρούς ή μετακλητούς υπαλλήλους, για το βασικό τους μισθό έχουν προβλεφθεί για το 2014 πιστώσεις 20,3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή, 2 εκατομμύρια ευρώ κάτω από τις πιστώσεις του 2013.

Την ίδια ώρα όμως οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί επειδή οι υπάλληλοι της Βουλής υπήχθησαν στην «υπερβάλλουσα μείωση» (σ.σ. στο ίδιο καθεστώς έχουν υπαχθεί και οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών) οι πιστώσεις θα αυξηθούν κατά 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, για τις μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Ν. 4024/2011), οι πιστώσεις το 2014 θα ανέλθουν σε 15,3 εκατομμύρια ευρώ ενώ το 2013 ήταν 13.130.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Οι πολίτες «σφυροκοπούνται» και οι βουλευτές καλοπερνούν (vid)

Μειωμένο εφάπαξ από 01-01-2014 για τους υπαλλήλους της Βουλής