Από «κόσκινο» το προσωπικό του ΥΠΟΙΚ

Από «κόσκινο» το προσωπικό του ΥΠΟΙΚ

Η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να αξιολογήσει το προσωπικό με pointsystem, ξεκινώντας από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα τέθηκαν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των προϊσταμένων καθορίζονται σε ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης με βάση τους τεθέντες στόχους και σε γενικά ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

Όπως διαβάζουμε στο «Παραπολιτικά» στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται η ενεργή συμμετοχή σε ομαδική εργασία, η τήρηση της εργασιακής δεοντολογίας, οι γνώσεις σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομικών, λογιστικής,νομικής και πληροφοριακών συστημάτων, η διαρκής ενημέρωση, διοικητική ικανότητα, η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών πόρων και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.