ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Παπαδημούλη για την καταδίκη της Ελλάδας για τη νιτρορύπανση των υδάτων

Ερώτηση Παπαδημούλη για την καταδίκη της Ελλάδας για τη νιτρορύπανση των υδάτων

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την παραβίαση της Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση, κατέθεσε, σήμερα, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημονεύει την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε χαρακτηρισμό των εκτάσεων που είναι ευπρόσβλητες από νιτρικά και δεν έχει εκπονήσει κατάλληλα προγράμματα δράσης για αυτές τις περιοχές, ρωτά την Κομισιόν «πώς κρίνει το θεσμικό πλαίσιο και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα», καθώς επίσης, εάν «θεωρεί ότι εφαρμόζεται πλήρως και χωρίς προβλήματα η Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν ενημέρωση για τα «σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, σχετικά με την προστασία των υδάτων», «ποια από αυτά βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου», καθώς επίσης, «ποιες συστάσεις έχει αποστείλει τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν προς τις ελληνικές αρχές για την αποτελεσματικότερη προστασία των υδάτων και τι έπραξε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε πρόσφατα την Ελλάδα για παραβίαση της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ, μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκρινε ότι η Ελλάδα «δεν χαρακτήρισε ως ευπρόσβλητες ζώνες ορισμένες ζώνες, στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l και/ή από φαινόμενο ευτροφισμού και δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες αυτές εντός ενός έτους μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό».

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς κρίνει το θεσμικό πλαίσιο και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα; Θεωρεί ότι εφαρμόζεται πλήρως και χωρίς προβλήματα η Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ;

2. Ποια είναι, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα σχετικά με την προστασία των υδάτων και ποια από αυτά βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

3. Ποιες συστάσεις έχει αποστείλει τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν προς τις ελληνικές αρχές για την αποτελεσματικότερη προστασία των υδάτων και τι έπραξε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση;