ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο 50 σημείων αλλιώς έξοδος από Σένγκεν

Τελεσίγραφο 50 σημείων αλλιώς έξοδος από Σένγκεν

Σχέδιο για τη διαχείριση του προσφυγικού και τη φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με την Τουρκία, βασισμένο σε σύσταση 50 σημείων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, καλείται να υποβάλει στην Κομισιόν μέσα σε 30 μέρες η κυβέρνηση.

Διορία ενός μήνα για σχέδιο διαχείρισης προσφυγικού, φύλαξη των συνόρων με την Τουρκία

Εάν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από ελληνικής πλευράς δεν αποφέρουν αποτελέσματα, τότε η χώρα θα απομονωθεί πλήρως εντός της ζώνης Σένγκεν.

Η εκτελεστική απόφαση λήφθηκε με ειδική πλειοψηφία (καταψήφισε η Ελλάδα, απείχαν Κύπρος και Βουλγαρία) σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων (πρέσβεις) των κρατών μελών, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ενώ επισημοποιήθηκε την επόμενη μέρα από το Συμβούλιο Υπουργών χωρίς συζήτηση.

Οι 50 δράσεις σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου που θα πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση καλύπτουν τόσο τα θαλάσσια όσο και τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και αφορούν την επιτήρηση, τη διαδικασία ελέγχων, την καταγραφή των προσφύγων, την ανάλυση κινδύνου, τους ανθρώπινους πόρους και την υποδομή.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, όπως δημοσιέυεται στον Ελεύθερο Τύπο, το 78,5% των παράνομων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2015, έλαβε χώρα στο τελευταίο τρίμηνο αυτής της περιόδου.

Η απόφαση του Συμβουλίου που διαβιβάστηκε στην Ευρωβουλή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, συνιστά στις ελληνικές αρχές να προβούν στις εξής δράσεις:

ΣΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

-Διαδικασία καταγραφής

1. Να αναφέρει σαφώς στα έγγραφα «αναβολής απομάκρυνσης», τα οποία χορηγούνται στους παράτυπους μετανάστες κατά τη διαδικασία καταγραφής, ότι το έγγραφο δεν τους παρέχει το δικαίωμα να διαμένουν και να εισέρχονται σε άλλα κράτη μέλη, και να συμπεριλάβει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ορισμένες υποχρεώσεις με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής.

2. Να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων «προσωρινής διαμονής», ώστε γίνεται δυσκολότερη η παραποίησή τους.

3. Να ενισχύσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολείται με την καταγραφή.

4. Να διαθέσει τις απαραίτητες δομές στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής, μεταξύ των οποίων και δομές στέγασης για ευάλωτα άτομα.

5. Να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους με σαρωτές διαβατηρίων στα έγγραφα των παράτυπων μεταναστών για την ύπαρξη ενδείξεων πλαστογράφησης ή παραποίησης κατ’ αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων του Σένγκεν, της Interpol και των χωρών μελών.

6. Να εκτελεί την καταγραφή Eurodac, διασφαλίζοντας την έγκαιρη συλλογή και διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών.

7. Να διαθέσει επαρκή αριθμό λειτουργούντων σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων και τερματικών σταθμών Eurodac με άμεση πρόσβασης στο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η καταγραφή όλων των αφικνούμενων μεταναστών.

8. Να αυξήσει την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που λαμβάνονται με το χέρι κατά τη διαδικασία καταγραφής με βάση το σύστημα Eurodac.

Σχετικές ειδήσεις