ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χουντής: Ο νόμος για την εφεδρεία παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία

Χουντής: Ο νόμος για την εφεδρεία παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία

Απαράδεκτη, αντεργατική και αντισυνταγματική χαρακτηρίζει την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, σε κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας επίσης πως παραβιάζει και την κοινοτική νομοθεσία.

«Η κοινοτική νομοθεσία προστατεύει τους εργαζόμενους από διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του νόμου 4024/2011 η επιλογή των εργαζομένων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του μέτρου γίνεται με βάση την ηλικία τους και ως εκ τούτου αποτελεί δυσμενή διάκριση», τόνισε ο ευρωβουλευτής μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο κ. Χουντής επικαλείται το άρθρο 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες της Ε.Ε., και το οποίο απαγορεύει «κάθε διάκριση», μεταξύ άλλων, και για λόγους ηλικίας.

Ο κ. Χουντής επικαλείται το άρθρο 3 της οδηγίας 2000/78 σύμφωνα με το οποίο «η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων φορέων», και αφορά «στις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών», και τέλος αναφέρεται στο άρθρο 6 που επιτρέπει παρεκκλίσεις από την Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η ρύθμιση συνιστά δυσμενή διάκριση αφού «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά και λογικά από κανένα θεμιτό στόχο».