ΥΓΕΙΑ

Φαρμακοποιοί κατά της ίδρυσης Στρατιωτικών φαρμακείων

Φαρμακοποιοί κατά της ίδρυσης Στρατιωτικών φαρμακείων

Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού υπουργού Εθνικής Άμυνας, Φράγκου Φραγκούλη, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων του «Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη στρέφονται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Έβρου και Ξάνθης.

Με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν παράλληλα να ακυρωθεί και προγενέστερη απόφαση τεσσάρων υπουργών της υπηρεσιακής κυβέρνησης Πικραμμένου με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

Με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις, τονίζουν οι Σύλλογοι, επέρχεται σοβαρή νόθευση του ανταγωνισμού στον ευαίσθητο χώρο της αγοράς φαρμάκων και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων κατά τρόπο που αντιβαίνει στις επιταγές του Συντάγματος, ενώ δημιουργούνται παράλληλα ιδιαιτέρως σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον –κατά τους προσφεύγοντες- η υπουργική απόφαση παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 4 και 5), καθώς μπορούν να προμηθεύονται από τα στρατιωτικά φαρμακεία δεκάδες χιλιάδες πολιτών όπως είναι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ.λπ., ενώ αντίθετα υπάλληλοι άλλων υπουργείων δεν μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα. Εκτός των παραπάνω, σημειώνουν οι Σύλλογοι παραβιάζεται και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, καθώς τα στρατιωτικά φαρμακεία μπορούν να πωλούν φάρμακα με μειωμένες τιμές (-20%), ενώ δεν έχουν κόστος στέγασης και προσωπικού, δεν φορολογούνται, δεν υπόκεινται σε δημοτικά τέλη και φόρους κ.ά.

Οι προσφεύγοντες, υποστηρίζουν τέλος ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Συντάγματος, η υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παν. Πικραμμένου είχε ως συγκεκριμένο και αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογών. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις «σε κρίσιμους τομείς που έχουν σημαντικές επιπτώσεις και δεσμεύουν μετέπειτα τη νέα Κυβέρνηση».