ΥΓΕΙΑ

Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με στόχο την επάρκεια αίματος

Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με στόχο την επάρκεια αίματος

Χαιρετισμό στην ημερίδα με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στην Αιμοεπαγρύπνηση και στη Βιοεπαγρύπνηση - Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα», απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στην ανάγκη αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, με στόχο την ασφάλεια και επάρκεια αίματος.

«Η εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την Αιμοδοσία που θα περιλαμβάνει την προσέλκυση εθελοντών, τη συλλογή, επεξεργασία, έλεγχο, μεταφορά και μετάγγιση αίματος, θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο ποιοτικό έλεγχο και οικονομία κλίμακας. Εξ άλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επικαιροποίηση των κανόνων καλής πρακτικής για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και τον Φλεβάρη του 2018 αναμένεται η τελική συμμόρφωση των κρατών μελών με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, το υπουργείο Υγείας στήριξε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) στο θεσμικό του ρόλο ως αρμόδιου φορέα που καταρτίζει, συντονίζει και εισηγείται στο υπουργείο το στρατηγικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της εθνικής αιμοδοσίας, τόνισε ο κ. Ξανθός. Επίσης, ολοκληρώθηκε το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), το ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής και η κάρτα εθελοντών αιμοδοτών και προχωρά το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της αιμοδοσίας (vein-to-vein) με στόχο την πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο της αλυσίδας αιμοδοσίας-μετάγγισης, τον έλεγχο των αποθεμάτων αίματος και το σχεδιασμό στοχευμένης προσέλκυσης αιμοδοτών.

Ολοκληρώνεται ο συγκεντρωτικός διαγωνισμός ορολογικού ελέγχου του αίματος σε 4 Κέντρα που θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 15 εκατ. ευρώ το χρόνο. Δρομολογούνται συγκεντρωτικοί διαγωνισμοί και άλλων προμηθειών της αιμοδοσίας: ομάδων αίματος αιμοδοτών, ασκών αιμοληψίας, συσκευασιών μεταφοράς.

Με εισήγηση του ΕΚΕΑ, δρομολογείται πιλοτικό σχέδιο συντονισμού εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας στην Αττική, με συνεργασία των αιμοδοσιών και στόχο επαρκή αποθέματα αίματος στη διάρκεια του χρόνου.

Τέλος, οργανώνεται από το υπουργείο υγείας σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο την αύξηση του αριθμού των συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών και την αυτάρκεια της χώρας σε αίμα, περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη των «αιμοδοτών αντικατάστασης» καθώς και της εισαγωγής αίματος.