ΥΓΕΙΑ

Επιχορήγηση 1,168 εκατ. ευρώ στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς Ψυχικής Υγείας

Επιχορήγηση 1,168 εκατ. ευρώ στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς Ψυχικής Υγείας

Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγούνται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με ποσό 1.168.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα (12/12/2016) ο Ανδρέας Ξανθός.

Στόχος είναι η υποστήριξη, η εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας και η διεύρυνση των νέων θέσεων εργασίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όπως σημειώνει το υπουργείο Υγείας, οι Κοι.Σ.Π.Ε αποτελούν βασικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και ποιοτικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης που φτάνει στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ψυχικά ασθενών.

Πρόκειται, δηλαδή, για θεραπευτικές μονάδες ψυχικής υγείας, αλλά και ταυτόχρονα οικονομικές μονάδες, που επιδιώκουν την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών τους μέσω της εργασίας τους, προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και οδηγούν την τοπική οικονομία σε εναλλακτικές λύσεις. Ως εκ τούτου, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι η εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στη διπλή λειτουργία τους, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν τόσο θεραπευτικούς, όσο και οικονομικούς σκοπούς, καταλήγει το υπουργείο Υγείας.

Σχετικές ειδήσεις