ΥΓΕΙΑ

«Σφήνα» στην εξαγορά του ΥΓΕΙΑ η «Γ. Αποστολόπουλος» με υψηλότερη προσφορά από το fund CVC

«Σφήνα» στην εξαγορά του ΥΓΕΙΑ η «Γ. Αποστολόπουλος» με υψηλότερη προσφορά από το fund CVC

Επίσημη πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG, κατέθεσε η «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών» για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του «Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ Α.Ε..

Η πρόταση κατατέθηκε το Σάββατο (30/06/2018), ημερομηνία η οποία είχε τεθεί ως καταληκτική στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της MIG και του fund CVC CAPITAL PARTNERS. Υπενθυμίζεται ότι το διεθνές fund, το οποίο έχει εξαγοράσει ήδη το «METROPOLITAN HOSPITAL» και το «ΙΑΣΩ General», είχε καταθέσει δεσμευτική προσφορά με τίμημα 198 εκατ. ευρώ για το 78,38% του «ΥΓΕΙΑ» (0,92 ευρώ ανά μετοχή), την οποία το ΔΣ της MIG είχε ομόφωνα θεωρήσει ικανοποιητική.

Η «Γ. Αποστολόπουλος» είχε καταθέσει αγωγή κατά των διοικήσεων του νοσοκομείου Υγεία, του Ομίλου MIG και της Τράπεζας Πειραιώς, υποστηρίζοντας ότι «σκοπίμως παραπλανήθηκε, κατά τρόπο αδιαφανή» με στόχο τον αποκλεισμό της από αυτήν τη διαδικασία. Επίσης, είχε προσφύγει και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διεκδικώντας διαφάνεια στις διαδικασίες εκποίησης του «ΥΓΕΙΑ» και εγείροντας θέμα ανταγωνισμού, λόγω των τάσεων μονοπώλησης που θα δημιουργούνταν στον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων.

Τώρα, με την τελευταία κίνηση, η «Γ. Αποστολόπουλος» (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών) αναγκάζει το ΔΣ της MIG να εξετάσει την πρότασή της, καθώς το τίμημα που προσφέρει αντιστοιχεί σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή, τοις μετρητοίς, και είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο τίμημα που έχει προσφερθεί από το κερδοσκοπικό fund CVC, όπως το χαρακτηρίζει η εταιρεία. Σύμφωνα με την «Γ. Αποστολόπουλος», βασικός της στόχος και επιδίωξη «παραμένει η διατήρηση της ελληνικότητας του κλάδου υγείας, η προάσπιση της ελληνικής ιατρικής και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα ασθενή, με παράλληλη διασφάλιση των υφισταμένων σχέσεων και συνθηκών συνεργασίας με τους συνεργάτες ιατρούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες». Η πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος», τέλος, υποστηρίζεται από το Αμερικανικό fund H.I.G.

Η MIG, τη Δευτέρα (02/07/2018) ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αρχές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά της συμμετοχής της στον Όμιλο Υγεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της MIG, «η "Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών" (MIG) ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 30.6.2018 έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρία "Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών Α.Ε." ("Αποστολόπουλος Συμμετοχών") πρόταση εξαγοράς του συνολικού πακέτου μετοχών της MIG στο "Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε." (Υγεία) με τιμή αναφοράς €0,95 ανά μετοχή υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου του Υγεία. Η πρόταση εξαγοράς βασίζεται σε μη δεσμευτική προσφορά για τη χρηματοδότηση της πρότασης από την "H.I.G. Capital International". Η πρόταση της Αποστολόπουλος Συμμετοχών θα τεθεί υπόψιν των αρμοδίων οργάνων της MIG τα οποία θα λάβουν σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω διαδικασία».