ΕΡΓΑΣΙΑ

Είστε ασφαλισμένος; Έρχονται αυξήσεις-«φωτιά» έως 30,6% στις εισφορές το 2019

Είστε ασφαλισμένος; Έρχονται αυξήσεις-«φωτιά» έως 30,6% στις εισφορές το 2019

1,4 εκατ. επαγγελµατίες και αγρότες αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον «εφιάλτη» των αυξήσεων.

Από την 1η/1/2019 οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους γιατρούς, τους φαρµακοποιούς, τους µηχανικούς, τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους δικαστικούς κλητήρες και τους έχοντες «µπλοκάκια» θα θεωρούνται µέρος του εισοδήµατος και δεν θα εκπίπτουν για τον υπολογισµό των τρεχουσών εισφορών. Για το 2018 ισχύει εν µέρει το ίδιο, µε τη διαφορά ότι φέτος οι εισφορές του προηγούµενου έτους (2017) µπαίνουν µεν στο καθαρό εισόδηµα, αλλά το συνολικό ποσό (εισόδηµα + εισφορές) έχει έκπτωση 15% και επ’ αυτού του ποσού υπολογίζεται και επιβάλλεται το ποσοστό της εισφοράς από τον ΕΦΚΑ. Για τις εισφορές του 2019 όµως η έκπτωση 15% καταργείται και οι επιβαρύνσεις είναι µεγαλύτερες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τηςς εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», το υπουργείο Εργασίας έχει υπολογίσει ότι το 2018 τα πρόσθετα έσοδα του ΕΦΚΑ από τον υπολογισµό εισφορών αγροτών, επαγγελµατιών και επιστηµόνων από το νέο σύστηµα (έκπτωση 15% επί εισοδήµατος και εισφορών) θα είναι 56 εκατ. ευρώ. Οµως για το 2019 η πρόβλεψη που έχει µπει στο µεσοπρόθεσµο οικονοµικό πρόγραµµα 2019-2022 (δηλαδή στον πολυετή προϋπολογισµό της µεταµνηµονιακής εποχής) είναι για ακόµη µεγαλύτερη αύξηση εσόδων της τάξης των 152 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αντανακλά και τη µεγαλύτερη επιβάρυνση που θα έχουν οι επαγγελµατίες και οι αγρότες από το νέο σύστηµα υπολογισµού των εισφορών τους και κυρίως διότι η έκπτωση 15% από τη βάση υπολογισµού των εισφορών καταργείται.

Από 1ης/1/2019 λοιπόν οι µη µισθωτοί θα πληρώνουν εισφορές, χωρίς να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές τους δαπάνες που κατέβαλαν το προηγούµενο έτος. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε αύξηση ακόµη και της κατώτατης εισφοράς των 168 ευρώ, καθώς λόγω της µη αφαίρεσης των εισφορών από το εισόδηµα, η βάση υπολογισµού των χαρατσιών του ΕΦΚΑ θα είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα όσοι καταβάλλουν σήµερα εισφορά 168 ευρώ για εισόδηµα έως 7.033 ευρώ να βρεθούν πάνω από το όριο αυτό και να κληθούν να πληρώνουν περισσότερα το 2019. Ιδού ένα παράδειγµα για να γίνει αντιληπτό ότι ακόµη και µε το ίδιο εισόδηµα ένας επαγγελµατίας θα πληρώσει περισσότερα το 2019 απ’ ό,τι το 2018:

Εµπορος οικιακών συσκευών που δηλώνει καθαρό εισόδηµα (µετά τις δαπάνες και πριν το φόρο) 6.000 ευρώ σταθερά από το 2016 ως και το 2018, πλήρωσε το 2017 ετήσια εισφορά µε βάση το κατώτατο ποσό που αντιστοιχεί σε εισόδηµα 7.033 ευρώ. Η εισφορά του ήταν για το 2017 2.015 ευρώ (7.033×26,95%+120 ευρώ εισφορά ανεργίας=2.015).

– Ο ίδιος επαγγελµατίας πληρώνει για το 2018 πάλι την ίδια εισφορά γιατί στο πραγµατικό του εισόδηµα (6.000 ευρώ) προστίθενται οι εισφορές των 2.015 ευρώ και επ’ αυτού του ποσού έχει έκπτωση 15% για τον υπολογισµό των εισφορών του 2018. ∆ηλαδή το εισόδηµα υπολογισµού εισφορών του 2018 είναι 6.812 ευρώ (6.000+2.01515%=6.812). Οι εισφορές του εποµένως θα υπολογιστούν µε την κατώτατη βάση τεκµαρτού εισοδήµατος 7.033 ευρώ και θα βγουν πάλι 2.015 ευρώ για το 2018.

– Αν το εισόδηµά του δεν ήταν 6.000 ευρώ αλλά 6.500 ευρώ, τότε, όπως φαίνεται στον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δηµοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», θα πλήρωνε την ελάχιστη εισφορά (2.015 ευρώ) µόνο για το 2017. Το 2018 που οι εισφορές δεν αφαιρούνται από το εισόδηµα αλλά το άθροισµά τους (εισόδηµα και εισφορές) έχει έκπτωση 15%, ο επαγγελµατίας θα βρεθεί πάνω από το όριο εισοδήµατος των 7.033 ευρώ, στα 7.238 ευρώ, και πληρώνει 2.071 ευρώ. Ενώ το 2019 που δεν υπάρχει η έκπτωση 15%, το εισόδηµα υπολογισµού εισφορών είναι 8.571 ευρώ και η νέα εισφορά για την επόµενη χρονιά ανεβαίνει στα 2.430 ευρώ, µε αύξηση επιβάρυνσης κατά 359 ευρώ ετησίως ή κατά 17,3%

– Επαγγελµατίες που δηλώνουν µεγαλύτερα εισοδήµατα θα δουν τις εισφορές του 2019 να αυξάνονται ως και 19,1%, ενώ ήδη για φέτος έχουν αύξηση 8,5% από το 2017. Επαγγελµατίας µε εισόδηµα 10.500 ευρώ πλήρωσε για το 2017 το ποσό των 2.950 ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ για το 2018 θα πρέπει να πληρώσει 3.201 ευρώ (αύξηση 8,5%) και το 2019 θα πρέπει να καταβάλει 3.812 ευρώ µε αύξηση 19,1% από το 2018.

Οι αγρότες

Πρόσθετη επιβάρυνση έρχεται το 2019 για τους αγρότες όχι µόνον λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 15% στον υπολογισµό εισφορών, αλλά διότι αυξάνεται βάσει του νόµου Κατρούγκαλου το ποσοστό εισφοράς σύνταξης από 16% στο 18%, µε αποτέλεσµα η συνολική ασφαλιστική τους επιβάρυνση να πηγαίνει στο 25,2% του εισοδήµατος από 23,2% που είναι φέτος (και από 21,2% που ήταν το 2017). Η κατάργηση της έκπτωσης 15% και η νοµοθετηµένη αύξηση εισφορών θα επιφέρουν τα εξής αποτελέσµατα στους 620.000 αγρότες που είναι υπόχρεοι εισφορών στον ΕΦΚΑ:

Αγρότης µε εισόδηµα 3.900 ευρώ πληρώνει την κατώτατη εισφορά που υπολογίζεται επί τεκµαρτού εισοδήµατος 4.923 ευρώ. Η ετήσια εισφορά του για το 2017 ήταν 1.044 ευρώ (87 ευρώ το µήνα). Φέτος λόγω της αλλαγής στον υπολογισµό, οι εισφορές του 2017 προστίθενται στο εισόδηµα και µετά την έκπτωση 15% το ποσό παραµένει κάτω από 4.923 ευρώ, αλλά η εισφορά αυξάνεται στα 1.142 ευρώ, διότι το ποσοστό εισφοράς πήγε στο 23,2% από 21,2% πέρυσι. Από τη µεταβολή του ποσοστού εισφοράς προκύπτει αύξηση επιβάρυνσης κατά 11,3%, καθώς πληρώνει 98 ευρώ παραπάνω από πέρυσι. Τα 2019 όµως που καταργείται η έκπτωση 15% και ανεβαίνει κι άλλο το ποσοστό εισφοράς στο 25,2%, ο ίδιος αγρότης µε το ίδιο εισόδηµα των 3.900 ευρώ θα πληρώνει 1.271 ευρώ, δηλαδή 129 ευρώ παραπάνω ή 11,3% επιπλέον.

Αγρότης µε εισόδηµα 4.900 ευρώ πλήρωνε την κατώτατη εισφορά το 2017, µε 1.044 ευρώ ετησίως (87 ευρώ το µήνα). Φέτος, λόγω της αλλαγής στον υπολογισµό, πληρώνει εισφορά επί «εισοδήµατος» 5.052 ευρώ και ας έχει δηλώσει 4.900 ευρώ. Η επιβάρυνση για το 2018 είναι 1.172 ευρώ µε αύξηση 12,3% από το 2017. Το 2019 όµως θα πληρώσει εισφορές επί «εισοδήµατος» 6.072 ευρώ διότι στις 4.900 ευρώ που δηλώνει θα προστεθούν και οι εισφορές των 1.172 ευρώ, χωρίς καµία έκπτωση, οπότε οι νέες εισφορές του 2019 θα υπολογιστούν µε αυξηµένο ποσοστό 25,2% επί αυξηµένου «εισοδήµατος»! Η επιβάρυνση θα είναι 1.530 ευρώ, µε αύξηση 30,5% από το 2018.