ΕΛΛΑΔΑ

Πως θα βάλετε ρεύμα στα αυθαίρετα

Πως θα βάλετε ρεύμα στα αυθαίρετα
Λύσεις για όσους έχουν αυθαίρετα…

Λύσεις για όσους έχουν αυθαίρετα… Με την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πάρουν ρεύμα από τη ΔΕΗ.Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με βάση το σχετικό νόμο η σύνδεση πραγματοποιείται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της α’ δόσης του ειδικού προστίμου.Για τη σύνδεση υποβάλλεται στη ΔΕΗ η βεβαίωση που εκδίδει το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), με την οποία πιστοποιείται η καταβολή της α’ δόσης και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας