ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος ακινήτων: Το Δημόσιο επιστρέφει 200 εκατ. ευρώ

Τέλος ακινήτων: Το Δημόσιο επιστρέφει 200 εκατ. ευρώ

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη δυνατότητα συμψηφισμού χρεών προς το Δημόσιο με το χαράτσι της ΔΕΗ

Στην επιστροφή 200 εκατ. ευρώ σε φορολογουμένους που κατέβαλαν το χαράτσι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αν και θα έπρεπε να τύχουν απαλλαγής ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες του υπουργείου εξετάζουν αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού του τέλους ακινήτων με χρέη προς το Δημόσιο, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι πρόσθετες αποκλίσεις που αναγκαστικά θα υπάρξουν στα έσοδα μέσω της επιστροφής του ποσού.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία, το χαράτσι της ΔΕΗ καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η Δ.Ο.Υ. άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στον δικαιούχο, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί χορήγησης ενημερότητας.

Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν κάνει δεκτή την αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για την απόρριψη αυτή.