ΚΥΠΡΟΣ

ΚΤ Κύπρου: Ακάλυπτες επιταγές €3,36 εκατ. το 2014

ΚΤ Κύπρου: Ακάλυπτες επιταγές €3,36 εκατ. το 2014

Ακάλυπτες επιταγές αξίας €3,36 εκδόθηκαν το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας €254.755.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το 2014 ανήλθε στις 2.250 με συνολικά 1.155 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) να καταχωρούνται στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. Από αυτά, τα 660 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα και 495 νομικά πρόσωπα.

Μόνο το Δεκέμβριο του 2014, εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €254.795, σε σύγκριση με €270.266 το Δεκέμβριο του 2013 και €268.596 τον Νοέμβριο του 2014.

Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν τον 12ο μήνα του προηγούμενου έτους στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθε στα 80, σε σύγκριση με 124 το Δεκέμβριο του 2013.

Το 2013, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών που είχε καταχωρηθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ είχε ανέλθει στα €5.673.450 και ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στις 3.080.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2013 είχε διακοπεί η λειτουργία του ΚΑΠ.
ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ