«60’ Ελλάδα» στην Έδεσσα

«60’ Ελλάδα» στην Έδεσσα

Η Έδεσσα αύριο τα μεσάνυχτα (Alpha) είναι ο προορισμόςτης εκπομπής «60’ Ελλάδα» με το  Νίκο Μάνεση. Θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη η καθημερινότητα των ανθρώπων όπως τη βιώνουν στην Πέλλα με ένα ιδιαίτερο Oδοιπορικό.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οικινητοποιήσειςτωναγροτών, σεμια περιοχή πουζεισχεδόναποκλειστικάαπότηγηκαιτονχειμερινότουρισμό, βρίσκονταισεεξέλιξη. Οιαγρότεςδείχνουνστηνκάμερατηςεκπομπήςτηναδιάθετησοδιάκρεμμυδιών, μιλούνγιατιςεισαγόμενεςασθένειες πουκαταστρέφουντις  καστανιέςκαιτιςαυξανόμενεςδυσκολίες πουκαθιστούνμηκερδοφόρεςτιςκαλλιέργειες. Όσοιεγκατέλειψαντηζωήτης πόληςγιαναγυρίσουνμετιςοικογένειέςτουςστοχωράφιμαςδιηγούνταιτιςδυσκολίεςαλλάκαιτιςσυνέπειεςαυτήςτηςαπόφασης. Εξηγούνγιατίδενμετανιώνουνκαιγιατίδεντοβάζουνκάτω

ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ηεκπομπήκαταγράφει παραδείγματαανθρωπιάςκαιαλληλεγγύης. Πώςστηρίζουνοιμικρέςκοινωνίεςεκείνους πουεπιχειρούνένανέοξεκίνημαστοχωριόακόμηκαιανδενκατάγονταιαπότην περιοχή;

ΤΟ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Η 17χρονηΜαρίαΣαμαρίνου, βενιαμίντηςελληνικήςχιονοδρομίαςκαι πρωταθλήτριαγιγαντιαίουσλάλομστηνκατηγορίατηςτα 5 τελευταίαχρόνια, μαςξεναγείστοβουνότης, στονΒόρα.

8 ΜΠΟΦΟΡ, – 7ο C, 2.524 μ.

Κάτωαπόιδιαίτεραδύσκολεςσυνθήκες, τορεπορτάζσυνεχίζεταιστασύνορα, στηνουδέτερηζώνηΕλλάδας - Σκοπίων, στηντρίτηψηλότερηκορυφήτηςχώρας. Εκεί, βρίσκεταιτοσέρβικοεκκλησάκιτουΠροφήτηΗλία.

Η «ΑΡΑΧΟΒΑ» ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Στους πρόποδεςτουβουνούτοτουριστικόχωριότουΑγίουΑθανασίου. Γνωρίζουμετην παρέατωνΚρητικών πουτονχειμώνααφήνουνγυναίκεςκαι παιδιάστονΨηλορείτηγιαναεργαστούν  στηνάλλημεριάτηςχώρας.

ΤΑ ΘΕΡΜΑΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Σημείοσυνάντησηςγιατουςτουρίστεςτουχειμώνα. Παράτιςχαμηλέςθερμοκρασίες, οι πισίνεςείναιγεμάτεςνησιώτες. Οι περισσότεροιασχολούνταιμετουριστικέςεπιχειρήσειςκατάτηθερινή περίοδο.

ΟΙΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙΨΑΡΑΔΕΣ

Είναιτέσσεριςόλοικαιόλοι. ΕίναιοιτελευταίοιεπαγγελματίεςαλιείςτηςΒεγορίτιδας. Τομεροκάματοκαιτοάφθονοσε ποσότηταείδοςψαριού  πουκοστίζει 7 ευρώτοκιλό. Γιατίοινέοιέχουνγυρίσειτην πλάτηστοψάρεμα πουαποδειγμέναμπορείνασυντηρήσει πολλέςοικογένειες;

ΟΣΕΝΤΕΡΦΟΡΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστήςτηςδεκαετίαςτου ‘60. Κάποτεέσκιζεταδίχτυα, σήμερατααπλώνεικαθημερινάστανεράτηςλίμνης.

ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ

Τοχόμπι πουέγινεεπιχείρηση. Οιευεργετικέςιδιότητεςκαιτοσαπούνιαπόγάλαγαϊδούρας πουκάνειθραύση.

Η ΚΑΜΕΡΑΤΟΥ «60’ ΕΛΑΔΑ» ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το «μαγικό» δέντροαπότηνΚίναΚίνκοΜπάιΛόμπα, τοοποίοφύτεψανστην πόληΓάλλοιστρατιώτεςαλλάκαιτοκοτόχορτο. Οιμαζορέτεςκαιοιτυμπανιστές πουκάνουν πρόβα, παράτην πολικήθερμοκρασία, στο πλαίσιοτων προετοιμασιώνγιατοΚαρναβάλιτης πόλης. Οσύλλογοςτωνανέργων που παίζουνμπιλιάρδο, αλλάκαιοιοδηγοίμοτοκρός πίστας πουοδηγούναποκλειστικάαυτοκίνητο!