ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: «Τελευταία ευκαιρία για προστασία της 1ης κατοικίας»

Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: «Τελευταία ευκαιρία για προστασία της 1ης κατοικίας»
Pixabay

Ολοκληρώθηκε η 21η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη μίλησε στο Newsbomb.gr για την τελευταία ευκαιρία που δίνεται στους δανειολήπτες για προστασία της 1ης κατοικίας τους και για το τι ισχύει σήμερα και τι θα ισχύσει από την 1η Μαΐου του 2020.

«Η τετράμηνη παράταση του νόμου 4605/2019 δίνει μια τελευταία
ευκαιρία στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για την
ένταξη τους στην ευνοϊκή ρύθμιση προστασίας της πρώτης
κατοικίας» τόνισε η κυρία Φραγκάκη.

Είναι επίσης σημαντικό ότι πλέον κανένα δικαιολογητικό δεν χρειάζεται να κατατεθεί προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Όπως επισημαίνει η δικηγόρος «Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον δανειολήπτη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου "Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας"». Έτσι, συνεχίζει η κυρία Φραγκάκη « με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Σύμφωνα με την δικηγόρο «με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (Ν 4605/2019) κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας 1 ης κατοικίας τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις τράπεζες, τα funds και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση»

Η κυρία Φραγκάκη μας δίνει κάποια στοιχεία

Αθροιστικά από 01/07/2019 μέχρι 14/11/2019:

 • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 48.040 χρήστες. Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 32.060 χρήστες.
 • Έχουν υποβληθεί 579 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
 • Έχουν δοθεί 103 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
 • Έχουν ήδη αποδεχθεί 20 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες
  και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
 • Έχει ήδη εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 7 πολίτες.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο «για να είναι κάποιος επιλέξιμος θα πρέπει κάποιος να πληροί τις κάτωθι προυποθέσεις:

 • Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του
  άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του
  αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς
  περιουσίας του αιτούντος.
 • Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο
  υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις
  οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000
  ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου,
  κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
  υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ.
  Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500
  ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο
  μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
 • Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η
  ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των
  εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα,
  καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του,
  έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το
  χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα
  μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου
  του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν
  υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
  του άρθρου 72.
 • Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
 • Από την 1η Μαΐου του 2020, η πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα αποτελεί θέμα κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής, παύοντας να λειτουργεί ως «παρακολούθημα» των δανειακών συμβάσεων. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει νομικό πλαίσιο για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία καθότι πλέον η διαδικασία κατασχέσεως και πλειστηριασμού ενός ακινήτου είναι πολύ απλή και γρήγορη.

Όπως εξηγεί η κυρία Φραγκάκη «η μέχρι πρότινος δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία που τηρείτο επί κατασχέσεως και επιπλειστηριασμού ακινήτων απέτρεπε τους δανειστές και δικαιούχους μικρών απαιτήσεων να επιδιώξουν την ικανοποίηση τους με εκπλειστηρίαση τους». Ωστόσο σύμφωνα με την δικηγόρο «σήμερα όμως ύστερα από την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας συρρικνώθηκαν οι προθεσμίες και απλοποιήθηκε η διαδικασία» διευκρίνισε.

Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες γιατί οι ενέργειες πρέπει να γίνουν πολύ άμεσα ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε «για να σταματήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει ο οφειλέτης να ζητά την άμεση βοήθεια δικηγόρου, προκείμενου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανακοπής των πλειστηριασμών για να αποφευχθεί το μοιραίο. Για αυτό η ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας θα είναι πάντα επίκαιρη».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέο Ασφαλιστικό: Τα πάνω-κάτω στις συντάξεις - Οι νέες κλίμακες εισφορών για εφάπαξ και επικουρικές

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Πότε θα παρθεί η τελική απόφαση - Ποιοι θα το πάρουν

Σχετικές ειδήσεις