ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί δεν ανακοίνωσε στοιχεία πρώτου τριμήνου η Mohegan;

Γιατί δεν ανακοίνωσε στοιχεία πρώτου τριμήνου η Mohegan;

«Η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια ταχέως μεταδιδόμενη υγειονομική κρίση που θα μπορούσε να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια και το χρόνο της πιθανής μελλοντικής εξάπλωσης ή τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού και δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από την επιβολή ή τη χαλάρωση των προστατευτικών μέτρων, η εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμήσει λογικά την έκταση της επίδρασης της πανδημίας στα μελλοντικά της αποτελέσματα, στις ταμειακές ροές ή στην οικονομική της κατάσταση».

Με αυτή την δήλωση η Mohegan Tribal Gaming Authority (MTGA), η μητρική της Mohegan Gaming Entertainment (ΜGE), της εταιρείας που διεκδικεί την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό, γνωστοποίησε την παρελθούσα Παρασκευή στις αμερικανικές χρηματιστηριακές Αρχές την αδυναμία της να υποβάλει εμπρόθεσμα την τριμηνιαία έκθεσή της για τις οικονομικές της επιδόσεις (έντυπο 10-Q) για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου.

Το έντυπο 10-Q είναι μια περιεκτική έκθεση που αποτυπώνει τις επιδόσεις κάθε εισηγμένης εταιρείας στο αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο υποβάλλεται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Στο 10-Q, οι εταιρείες υποχρεούνται να αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση, καθώς το έντυπο παρέχει στους επενδυτές μια εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών. Κανονικά το 10-Q υποβάλλεται μέσα σε 45 ημέρες από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Για την Mohegan Tribal Gaming Authority η διορία για την υποβολή των στοιχείων του πρώτου τριμήνου 2020 έληγε στις 15 Μάιου, ωστόσο δεν μπόρεσε να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία.

Στη σχετική ανακοίνωση που κοινοποίησε στις αμερικανικές χρηματιστηριακές Αρχές η Mohegan Tribal Gaming Authority (MTGA) αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στις 18 Μαρτίου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των υπαλλήλων, των επισκεπτών και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργεί η Mohegan Gaming Entertainment και σύμφωνα με τις οδηγίες διαφόρων κυβερνητικών φορέων, η Mohegan Gaming Entertainment ανακοίνωσε την απόφασή της να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία των επιχειρήσεων που της ανήκουν, λειτουργεί και διαχειρίζεται στη Βόρεια Αμερική. Οι ιδιοκτησίες αυτές παραμένουν κλειστές από την εν λόγω ημερομηνία και η Mohegan Gaming Entertainment δεν είναι σε θέση να προβλέψει πότε θα μπορέσουν να ανοίξουν ξανά για το κοινό.

Η διάρκεια και η σοβαρότητα της πανδημίας του κορωνοϊού επηρέασε τις λειτουργίες της εταιρείας και οι διαταραχές και οι αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρείας που προκλήθηκαν από το COVID-19 έχουν απαιτήσει τη διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του κορωνοϊού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης των άυλων περιουσιακών της στοιχείων και άλλων αναλύσεων.

Επιπλέον, η αναστολή των αυτοπρόσωπων εργασιών από την εσωτερική ομάδα της εταιρείας και τους επαγγελματίες συμβούλους της, των οποίων η συμβολή απαιτείται για τη συμπλήρωση του εντύπου 10-Q, καθώς και η μείωση του προσωπικού της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν συμβάλει στην περιορισμένη υποστήριξη του υπόλοιπου προσωπικού της εταιρείας και των επαγγελματικών συμβούλων της.

Όλες αυτές οι διαταραχές, με τη σειρά τους, καθυστέρησαν την ικανότητα της εταιρείας να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις αναλύσεις που απαιτούνται για την υποβολή του εντύπου 10-Q χωρίς παράλογη προσπάθεια και έξοδα.

Η εταιρεία εργάζεται επιμελώς για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και αναμένει να υποβάλει το έντυπο 10-Q στις ή πριν από τις 29 Ιουνίου 2020 (δηλαδή 45 ημέρες από τις 15 Μαΐου 2020, ημερομηνία κατά την οποία η Mohegan Gaming Entertainment αρχικά σχεδίαζε την κατάθεση)».

Το καζίνο στο Ελληνικό

Και ενώ η Mohegan Gaming Entertainment είναι αντιμέτωπη με όλα αυτά τα προβλήματα που καθιστούν μη ευκρινή την οικονομική της κατάσταση και θέση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την εκχώρηση της άδειας του καζίνο στο Ελληνικό άνοιξε την τεχνική προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που είναι πλέον και η μοναδική διεκδικήτρια της άδειας. H επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα μελετήσει την προσφορά και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα συντάξει πρακτικό με την τελική της εισήγηση προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (EEEΠ) που έχει και την ευθύνη του διαγωνισμού.

Η προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να εγκριθεί και να προχωρήσει ο διαγωνισμός στην επόμενη φάση, δηλαδή στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Εκτός από το καζίνο, ο νικητής του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και κλειστό γυμναστήριο. Το καζίνο πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 τ.μ., 120 τραπέζια και 1.200 παιχνιδομηχανές, το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστον 60.000 τ.μ., να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2.000 κλίνες και να είναι κατηγορίας 5 αστέρων. Το συνεδριακό κέντρο θα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 12.000 τ.μ. και το αθλητικό κέντρο να φιλοξενεί 3.000 άτομα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η τεχνική προσφορά θα προσμετρούνταν με συντελεστή 40% στην τελική βαθμολογία και η οικονομική προσφορά με 60%. Τώρα όμως που υπάρχει μόνο ένας διεκδικητής, οι όροι άλλαξαν. Η οικονομική προσφορά συνίσταται στο προσφερόμενο τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση της άδειας καζίνου για 30 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για άλλα 20 έτη.

Με τα σημερινά δεδομένα, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι η λήψη της άδειας, αλλά η υλοποίηση όλων όσων περιγράφονται στην προσφορά των Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς τα οικονομικά δεδομένα του project έχουν μεταβληθεί και κυρίως οι τρόποι χρηματοδότησης του, λόγω του επιβαρυμένου πιστωτικού προφίλ της Mohegan Tribal Gaming Authority (.σ.σ. κουβαλάει δανεισμό 2,4 δισ. ευρώ), αλλά και της αδυναμίας των ελληνικών τραπεζών να στηρίξουν το έργο.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr