ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξι φορολογικούς κώδικες θα αναθεωρήσει η κυβέρνηση μέσα στο 2021

Έξι φορολογικούς κώδικες θα αναθεωρήσει η κυβέρνηση μέσα στο 2021
ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες λογιστές, φοροτεχνικοί, δικηγόροι, ορκωτοί ελεγκτές, αλλά και μεγάλη μερίδα επενδυτών και επενδυτικών συμβούλων ζητούν την κωδικοποίηση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας με τρόπο απλό και σύγχρονο. Συστάσεις προς την ίδια κατεύθυνση έχουν κάνει προς τη χώρα μας ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αυτό το γενναίο θεσμικό βήμα, το οποίο εμπεριέχει μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες και με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα συστάθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών έξι ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, την έμμεση φορολογία και τους φόρους συναλλαγών, τη φορολογία περιουσίας, τις φορολογικές διαδικασίες και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Οι εν λόγω ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από έμπειρα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους σταδιακά από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο του 2021. Όλες οι ομάδες εργασίας αφού πρώτα συγκεντρώσουν τη σχετική νομοθεσία, εν συνεχεία θα προχωρήσουν στη σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου Κώδικα. Το προσχέδιο Κώδικα θα τύχει τελικής επεξεργασίας από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, η οποία θα έχει την εποπτεία της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της σύνταξης του διαγράμματος κωδικοποίησης.

Ενδιάμεσα οι εκάστοτε συντονιστές των ομάδων εργασίας θα υποχρεούνται να ενημερώνουν το γραφείο του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, καθώς και του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε εβδομαδιαία βάση, για την πορεία των εργασιών της κάθε ομάδας.

Η ομάδα που ανέλαβε την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της έως το Μάρτιο του 2021.

Η ομάδα εργασίας που έχει ως αντικείμενο τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Ιούνιο 2021.

Η ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση των διατάξεων περί του Κώδικα ΦΠΑ θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Αύγουστο 2021.

Η ομάδα που έχει αναλάβει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διαφόρων διατάξεων περί τελών και λοιπών έμμεσων φορολογικών βαρών (φόροι συναλλαγών κλπ) θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.

Η ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των διατάξεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων και λοιπών σχετικών διατάξεων θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.

Τέλος, η ομάδα εργασίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως το Νοέμβριο 2021.