ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου: Πρεμιέρα για την ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου: Πρεμιέρα για την ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων
INTIME

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα, η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, της ενιαίας, δηλαδή, ψηφιακής βάσης δεδομένων στην οποία θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο.

Παράλληλα μόνο με την απόκτηση αυτής της ταυτότητας θα μπορεί να γίνεται τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου έχουν:

 • Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.
 • Τα παλαιότερα κτήρια
 • Τα αυθαίρετα κατά την περαίωση των δηλώσεων.

Τα παλαιότερα κτήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Στην πρώτη υπάγονται κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες εκδηλώσεων, τα συνεδριακά κέντρα, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., τα νοσοκομεία και τα κέντρα κράτησης. Για αυτά τα κτήρια το περιθώριο απόκτησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου είναι τα πέντε έτη.
 • Στην δεύτερη κατηγορία για την οποία δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτήρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Ταυτόχρονα, δύο νέα έγγραφα, ηλεκτρονικά και έντυπα, μπαίνουν στο πεδίο των ακινήτων, τα οποία ενσωματώνουν και αντικαθιστούν δεκάδες έγγραφα και διαδικασίες που χρησιμοποιούν μηχανικοί και συμβολαιογράφοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως η βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, το ενεργειακό πιστοποιητικό, το ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου κ.λπ. Πρόκειται για το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας και για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Τα νέα έντυπα

Τα νέα έντυπα είναι το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Το Απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, με σχέδια και τεχνικά δικαιολογητικά για κάθε ξεχωριστό κτήριο (μονοκατοικία, κτήριο γραφείων κ.λπ.) ή κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη, για παράδειγμα διαμέρισμα ή κατάστημα σε πολυκατοικία κ.λπ.).

Το Πιστοποιητικό περιλαμβάνει τη σύνοψη όλων όσα περιλαμβάνει το Απόσπασμα, βεβαιώνει ότι τα σχέδια υπάρχουν καταχωρισμένα και ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις αναγκαίες βεβαιώσεις των μηχανικών ότι στο κτήριο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή αυτές έχουν τακτοποιηθεί (ή ότι σε ένα οικόπεδο δεν υπάρχει κτίσμα), που είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο στη μεταβίβαση ακινήτου.

Η διαδικασία

Τη διαδικασία συμπλήρωσης αναλαμβάνει υποχρεωτικά μηχανικός, ώστε να έχει την ευθύνη για όσα δηλώνονται και να ελέγχει αν ευσταθούν στην πραγματικότητα όσα αναφέρονται στα χαρτιά που του παραδίδει ο ενδιαφερόμενος πολίτης (πωλητής, συνήθως, ή αγοραστής), ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει ταυτότητα για το ακίνητό του.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου, που αποτελεί τη βάση για όλα τα επόμενα, είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα ή ιδιοκτησία. Ακολούθως γίνεται η περιγραφή κάθε ξεχωριστής ιδιοκτησίας και στο τέλος ανεβαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.

Τι προβλέπεται για τις καταχωρίσεις οικοπέδων

Βασική πρόβλεψη είναι ότι σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου. Σε περίπτωση όμως ύπαρξης σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας, μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

Ακολούθως εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισέρχεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ταυτότητας Κτηρίου και αναζητά -βάσει κριτηρίων, όπως διεύθυνση ακινήτου, ΚΑΕΚ- καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου για το συγκεκριμένο ακίνητο. Εάν το οικόπεδο ή γήπεδο δεν έχει καταχωρισθεί, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα νέα εγγραφή, εντοπίζει γεωχωρικά το οικόπεδο ή γήπεδο σε υπόβαθρο που παρέχεται από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μέσω διασύνδεσης.

Αμέσως μετά συμπληρώνει τα εξής στοιχεία:

 • περιγραφή του οικοπέδου ή γηπέδου με τα κτίσματα, εφόσον υπάρχουν,
 • διεύθυνση του οικοπέδου ή γηπέδου (δήμος, οδός, αριθμός, πόλη/οικισμός, Τ.Κ., περιοχή/τοποθεσία, Ο.Τ.),
 • ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου,
 • εάν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου/οικισμού,
 • εάν είναι αδόμητο. Αδόμητο χαρακτηρίζεται οικόπεδο ή γήπεδο εφόσον δεν υφίσταται σε αυτό κατασκευή που προϋποθέτει την έκδοση κάποια άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών,
 • ύπαρξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας. Εφόσον έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία στο οικόπεδο ή γήπεδο, επισημαίνεται εάν η συγκεκριμένη καταχώριση αφορά κάθετη ιδιοκτησία ή το σύνολο αυτού,
 • αριθμό των αυτοτελών ιδιοκτησιών επί του συγκεκριμένου οικοπέδου ή γηπέδου και ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων,
 • επιφάνεια του ανωτέρω οικοπέδου ή γηπέδου,
 • αριθμό των κτισμάτων, εφόσον υπάρχουν,
 • αριθμό ορόφων των κτισμάτων, υπογείων και άνω του εδάφους,
 • εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς ή είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως παραδοσιακός οικισμός, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος, περιβάλλον μνημείου προστατευόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τμήμα πόλης ή οικισμού χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και αν το οικόπεδο ή γήπεδο περιλαμβάνει κτίριο διατηρητέο, νεότερο μνημείο, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή η δραστηριότητα που λειτουργεί σε αυτό ενέχει λόγω της φύσης της αυξημένη επικινδυνότητα (π.χ. Seveso).
  Για ξεχωριστή ιδιοκτησία.

Μετά το οικόπεδο, η διαδικασία περνά στην καταχώριση Ιδιοκτησιών, με περιγραφή και τεκμηρίωση των οικοπέδων ή γηπέδων ή κτηρίων ή τμημάτων αυτών που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες.

Σε περίπτωση που το σύνολο του οικοπέδου ή γηπέδου, το οποίο αφορά η προγενέστερη καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου, αποτελεί ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρίζεται μία ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως ύπαρξης και αριθμού κτισμάτων σε αυτό. Εφόσον στο οικόπεδο ή γήπεδο υφίσταται σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας, η καταχώριση γίνεται ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Ξεχωριστή καταχώριση γίνεται για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου.

Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισέρχεται στην καταχώριση οικοπέδου/γηπέδου και ελέγχει εάν υπάρχει εγγραφή για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Εφόσον δεν έχει καταχωρισθεί, συμπληρώνει ηλεκτρονικό έντυπο ιδιοκτησίας, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία στα οποία αποκτά πρόσβαση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την Ταυτότητα Κτηρίου για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αττική και μεταλλάξεις ανησυχούν κυβέρνηση, ειδικούς - Και νέα μέτρα αν χρειαστεί

Ροή Ειδήσεων