ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο του ΔΝΤ οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Στο στόχαστρο του ΔΝΤ οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας
AP

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταπρογραμματική παρακολούθηση (post program monitoring -PPM) της Ελλάδος και για την έκθεση προόδου (έκθεση του άρθρου 4) που καταρτίζει σε ετήσια βάση ο διεθνής οργανισμός.

Από τις μέχρι σήμερα επαφές των στελεχών του Ταμείου με Έλληνες αξιωματούχους έχει καταδειχθεί πως η έκθεση του ΔΝΤ θα εστιάζει στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, στην πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, στο τραπεζικό σύστημα και στις ευπάθειες του, αλλά και σε τομείς όπως τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και οι μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς και κλάδους της οικονομίας.

Από τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του ΔΝΤ τις προηγούμενες ημέρες έχει καταδειχθεί πως ο διεθνής οργανισμός δίνει μεγάλο βάρος στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, σχετικά με το που έχουν κατευθυνθεί τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ΔΝΤ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, υιοθετώντας το ρητό «ξοδέψτε χρήματα, αλλά κρατήστε τις αποδείξεις».

Ένα χρόνο μετά την έκρηξη της πανδημία, το ΔΝΤ έχει αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το που δαπανήθηκαν τα κρατικά χρήματα. Μάλιστα, δεν εστιάζει μόνον στη σκοπιμότητα των δαπανών, αλλά και στο ποιοι ωφελήθηκαν από τις υπογραφές παχυλών συμβάσεων με το Δημόσιο.

Αυτό γίνεται διότι η δημοσιοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών των συμβαλλομένων εταιρειών, είναι ένα μέτρο που αποτρέπει τη διαφθορά και οδηγεί στον εντοπισμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων που αφορούν σε κρατικούς υπαλλήλους.

Κατά το ΔΝΤ, η διαφάνεια και η λογοδοσία στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι σημαντικές για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματός τους. Μάλιστα, η ηγεσία του Ταμείου αναφέρει διαρκώς πως η συνεχής δέσμευση των χωρών για ορθή διακυβέρνηση και καταπολέμηση της διαφθοράς είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας .

Στη βάση αυτή, το ΔΝΤ θα αποτιμήσει στα μέσα του 2022 την πρόοδο των κρατών μελών του σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, η διακυβέρνηση των κεντρικών τραπεζών, η ρύθμιση της αγοράς, του κράτους δικαίου και των πλαισίων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό να εκτιμήσει το που απαιτούνται βελτιώσεις.