ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλαγές φέρνει ο νέος πτωχευτικός νόμος - Τι θα συμβεί με τους πλειστηριασμούς

Τι αλλαγές φέρνει ο νέος πτωχευτικός νόμος - Τι θα συμβεί με τους πλειστηριασμούς

Ειδική Συνεργασία: Δημήτρης Πεφάνης

Το νέο πλαίσιο εισάγει καινοτομίες που υπόσχονται διαύγεια, ταχύτητα αποφάσεων και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, ώστε η εμπειρία των οφειλετών να είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτό τονίζει, μιλώντας στο Newsbomb.gr η κυρία Αλεξάνδρα Φατσέα, Deputy General Manager Retail, SB & AGRI Recovery, Intrum Hellas.

Όπως αναφέρει, τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους διαχειριστές απαιτήσεων να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να βοηθήσουν καίρια, ώστε να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν βιώσιμες λύσεις, όσο και στους δανειολήπτες να έχουν πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.

«Η δεκαετής οικονομική κρίση και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 καθιστούν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη οριστικής επίλυσης του συσσωρευμένου χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων. Οι διαφαινόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα μας, περνούν οπωσδήποτε μέσα από την εξυγίανση των επιχειρήσεων, την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα νοικοκυριά που έχουν ταλαιπωρηθεί από πολλαπλές προσωρινές λύσεις αλλά και μέσα από την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους για τους οποίους κάθε απόπειρα ρύθμισης κρίνεται ατελέσφορη και πτωχεύουν» αναφέρει η κυρία Φατσέα.

Οι διαφορές σε σχέση με το παρελθόν

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πτωχευτικού νόμου είναι οι θεμελιώδες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο, ο οποίος και -εκ του αποτελέσματος- δεν στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Και αυτό γιατί ο παλιός Εξωδικαστικός Μηχανισμός απευθυνόταν σε επιχειρήσεις και κατέληξε να επιλύσει περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυρία Φατσέα, στο νέο νόμο, η σύμπραξη Κράτους και Χρηματοδοτικών Φορέων, βασίσθηκε στην πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος, με τη δέσμευση να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο, με τρόπο που να παράγει πραγματικά λύσεις, οριστικές, βιώσιμες και συμφέρουσες για Πιστωτές και Οφειλέτες μέσα από ένα «εργαλείο» λειτουργικό, καινοτόμο και αποτελεσματικό, τη νέα Πλατφόρμα. Και οι πρώτες ενδείξεις δίνουν αισιόδοξα μηνύματα ως προς το ενδιαφέρον των οφειλετών και την πρόθεσή τους να εμπιστευθούν τη νέα Πλατφόρμα.

Πρακτικά, οι βασικότερες διαφορές με το προηγούμενο πλαίσιο είναι οι εξής:

  • Το εύρος εφαρμογής του: Ο νέος μηχανισμός δεν αφορά μόνο σε οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια αλλά επεκτείνεται και σε καταναλωτικά και στεγαστικά, έως και οφειλές στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, δεν καλύπτει μόνο επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα, που αναζητούν μία συνολική λύση για όλες τους τις υποχρεώσεις, είτε είναι οφειλέτες, συνοφειλέτες ή εγγυητές.
  • Η διαύγεια και η αμοιβαία ωφέλεια: οι κανόνες, με βάση τους οποίους το Υπολογιστικό Εργαλείο της πλατφόρμας παράγει λύσεις, είναι ξεκάθαροι και γνωστοί από πριν σε όλους. Η διαύγεια αυτή καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαλύει την όποια ανασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο οι Χρηματοδοτικοί Φορείς θα επιλέξουν την προτεινόμενη λύση. Οι βασικές παράμετροι με βάση τις οποίες το εργαλείο παράγει προτάσεις είναι δύο: η μηνιαία ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, σύμφωνα με το διαθέσιμο εισόδημά του και η αξία που θα λάμβαναν οι Χρηματοδοτικοί Φορείς και το Δημόσιο, σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του, λόγω πλειστηριασμού. Είναι προφανές ότι με αυτές τις αρχές, οι παραγόμενες λύσεις είναι αμοιβαία ωφέλιμες. Επιπλέον, ορισμένες από τις προβλέψεις των λύσεων, όπως λ.χ. οι 240 δόσεις για τις οφειλές στο Δημόσιο, δίνονται αποκλειστικά μέσω αυτού του πλαισίου και το καθιστούν ιδιαιτέρως ελκυστικό
  • Η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική εμπειρία: Η Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ταχύτατη, σχεδόν πλήρως ηλεκτρονική εμπειρία στα συμμετέχοντα μέρη. Ο οφειλέτης μπορεί να την ξεκινήσει και να την ολοκληρώσει χωρίς καμία φυσική μετακίνηση, χωρίς αναζήτηση και προσκόμιση δικαιολογητικών, αφού όλα αντλούνται αυτόματα, χωρίς καν να υπογράψει με φυσικό τρόπο, αλλά αξιοποιώντας, με πλήρη ασφάλεια τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι Χρηματοδοτικοί Φορείς, από την άλλη πλευρά, αποκτούν λειτουργικά πλεονεκτήματα που δεν είχαν στο παρελθόν, μειώνοντας τους χρόνους ανταπόκρισης και τη συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης της λύσης σε 2 μήνες κατά μέγιστο.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα κριτήρια ένταξης είναι απλά και περιγράφονται με σαφήνεια στο site της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Μάλιστα, όπως τονίζει η κυρία Φατσέα, δεν υπάρχουν καθόλου «ψιλά γράμματα» και δυσνόητοι όροι στις προτάσεις που θα λάβουν μέσω της Πλατφόρμας.

Μόνη προϋπόθεση για τους δανειολήπτες είναι να συναινέσουν στην άντληση των στοιχείων τους (φορολογικών και τραπεζικών) από την Πλατφόρμα και να την εμπιστευθούν ώστε να πάρουν πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία, με την οποία θα αποπληρώσουν τις οφειλές τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να συνεχίζουν τη ζωή και την οικονομική τους δραστηριότητα.

Τι θα κάνουν οι servicers

Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικής σημασίας είναι η στρατηγική που θα υιοθετήσουν οι servicers καθώς το νέο νομικό πλαίσιο μπορεί να σημάνει και αλλαγές για τους δανειολήπτες. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά η κυρία Φατσέα, «από την αρχή της πανδημίας επιδείξαμε άμεσα ανακλαστικά, προσφέραμε και συνεχίζουμε να προσφέρουμε λύσεις που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δανειοληπτών και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, με γνώμονα τη στήριξη ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών, θα εφαρμόσουμε όλες τις προβλέψεις του νέου Νόμου, επιδιώκοντας πρωτίστως συμβιβαστικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες για το κοινωνικό σύνολο, συνέπειες της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για να γίνει αυτό, ήδη κατά το σχεδιασμό του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα για συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα παράγει ελκυστικές και συμφέρουσες λύσεις».

Συμπληρωματικά, αξίζει να σημειωθεί πως η Intrum Hellas έχει ήδη εκπαιδεύσει το σύνολο του προσωπικού της, ώστε να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις, αλλά και να κατευθύνει τους πελάτες-οφειλέτες μας που χρειάζονται ρύθμιση, στα απαραίτητα βήματα εντός της Πλατφόρμας. Παράλληλα, ενημερώνει το site και τα λοιπά κανάλια επικοινωνίας. Αντίστοιχη προετοιμασία έχει γίνει και για τη διαδικασία της Εξυγίανσης των Επιχειρήσεων που δεν αποτελεί ολότελα νέα διαδικασία, αλλά και αυτή παρέχεται πλέον με βελτιωμένη μεθοδολογία. Τέλος, δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει και τον πυλώνα της Πτώχευσης, για τις πραγματικά μη βιώσιμες περιπτώσεις. Το νέο πλαίσιο έχει τις κατάλληλες προβλέψεις ώστε η διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει για πρώτη φορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, με ιδιαίτερα ταχείες διαδικασίες για την πτώχευση μικρού αντικειμένου. Απαραίτητη πάντως προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το πλαίσιο είναι να στελεχωθεί κατάλληλα με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, αλλά και να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων, από την άνοιξη του 2022.

Τι θα συμβεί με τους πλειστηριασμούς

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και αναφορικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών, καθώς ο νέος πτωχευτικός νόμος φέρνει την απελευθέρωσή τους για την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Όπως εξηγεί η κυρία Φατσέα, «η ανάκτηση απαιτήσεων μέσω πλειστηριασμού αποτελεί έσχατο μέσο, το οποίο πρόκειται να αξιοποιήσουμε στις περιπτώσεις μη συνεργάσιμων οφειλετών, όπου έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες ρύθμισης και συναινετικής επίλυσης της διαφοράς. Όπως το προφίλ των δανειοληπτών δεν είναι μονοσήμαντο, έτσι και τα εργαλεία που μας παρέχει ο Νόμος για να επιλύσουμε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι πολλαπλά και συμπληρωματικά. Πιστεύουμε πραγματικά, ότι κάθε οφειλέτης που επιζητά μία δίκαιη λύση, στα μέτρα των οικονομικών του δυνατοτήτων, μπορεί να τη βρει απευθυνόμενος στους Διαχειριστές. Ιδιαίτερη μέριμνα, όπως πάντα, λαμβάνουμε ήδη για τα ευάλωτα νοικοκυριά, αναγνωρίζοντας ότι αυτά έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών».

Ροή Ειδήσεων