ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Folli Follie: Εκδικάστηκε το αίτημα για ορισμό ειδικού εντολοδόχου

Folli Follie: Εκδικάστηκε το αίτημα για ορισμό ειδικού εντολοδόχου
INTIME

«Πλούσιο» συνεχίζει να είναι το δικαστικό δελτίο γύρο από τη Folli Follie.

Μετά την καταψήφιση της συμφωνίας εξυγίανσης και της παροχής γενικής εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων των πράξεων σε εκτέλεση της συμφωνίας εξυγίανσης κατά την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 22 Μαρτίου 2021, η Folli Follie προέβη σε ενέργειες για να κάνει χρήση της δυνατότητας, την οποία παρέχει ο πτωχευτικός κώδικας, για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφισης αντί των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την συμφωνία εξυγίανσης στην γενική συνέλευση.

Σήμερα έγινε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εκδίκαση της αίτησης για τον ορισμό του ειδικού εντολοδόχου. Αν και η πλευρά της οικογένειας Κουτσολιούτσου ζήτησε αναβολή για τον Οκτώβριο, το αίτημα απορρίφθηκε.

Υπέρ της εκδίκασης τέθηκαν η JP Morgan και οι κάτοχοι του ομολόγου Euronote και έτσι το δικαστήριο δίκασε. Η απόφαση θα εκδοθεί εν καιρώ, ήτοι θα απαιτηθεί ένας με δύο μήνες.