ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε το 80% του σχεδίου μετασχηματισμού της

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Την ολοκλήρωση του 80% του σχεδίου μετασχηματισμού Sunrise σε μόλις πέντε μήνες από τη δημοσιοποίησή του πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε χθες με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση τράπεζας στην Ευρώπη, η οποία βαίνει σύντομα προς ολοκλήρωση. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πως «η πορεία μας μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, όσο και η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 600 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα».

Επιπλέον, ο κ. Μεγάλου εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την πορεία των νέων εκταμιεύσεων δανείων στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οι οποίες έχουν φτάσει τα 3,4 δισ. ευρώ και η εκτίμηση είναι ότι ο αρχικός στόχος του 2021 για 5,7 δισ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί.

Υπογράμμισε δε πως «επιδιώκουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα. Προχωράμε στην υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της μόχλευσης των διαρθρωτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, εισάγοντας νέες στρατηγικές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την αξιοποίηση της αναμενόμενης ανοδικής τάσης, παράλληλα με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ψηφιακό οικοσύστημα» τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα χθες, τα μεγέθη της κινήθηκαν ως εξής:

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 772 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2021, ενισχυμένα κατά 6% ετησίως, λόγω του αυξημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και της αξιοποίησης του μηχανισμού TLTRO III. Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Αναδιάρθρωσης που αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο 6μηνο 2021, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων.
  • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το δεύτερο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ (+27% ετησίως), επίδοση που σηματοδοτεί το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο για την Πειραιώς σε επαναλαμβανόμενη βάση. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες, τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων.
  • Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε 505 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2021, 18% υψηλότερα σε ετήσια βάση.
  • Απομειώσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ σχετίζονται με τις ζημίες από τις συναλλαγές Phoenix, Vega και Sunrise 1 HAPS μεικτής λογιστικής αξίας 14 δισ. ευρώ. Ετσι, το προ φόρων αποτέλεσμα ανέρχεται σε ζημία 1,980 δισ. ευρώ, ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη 267 εκατ. ευρώ. Στο εξάμηνο ανήλθε σε 974 εκατ. ευρώ, ήτοι σε διπλάσια επίπεδα σε σχέση με τα 470 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.
  • Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία 2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2021, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά 0,2 δισ. ευρώ.