ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλοποιείται η μετατροπή ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία – Τι άλλαξε

Πιο απλή  έγινε η διαδικασία μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Πιο απλή  έγινε η διαδικασία μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Pixabay

Πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική  έγινε η διαδικασία μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Αυτό επετεύχθη με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νόμο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις», που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την εν λόγω διάταξη καταργείται η περίπτωση του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 σύμφωνα με την οποία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον 200.000 ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, κρίνεται σκόπιμη, ώστε να μην υφίστανται αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλονται για τη σύσταση μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας και τη μετατροπή της σε άλλης μορφής, επίσης, κεφαλαιουχική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ενώ κατά την καταργούμενη διάταξη η δαπάνη για τη μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 4548/2018, ορίζεται σε 25.000 ευρώ. Με την κατάργηση της διάταξης επέρχεται εξορθολογισμός ως προς τη δαπάνη με την οποία επιβαρύνονται οι μέτοχοι για τη μετατροπή μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σε σχέση με το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν οι μέτοχοι κατά τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων