ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πλούσιοι να σώσουν τις χώρες τους!

Οι πλούσιοι να σώσουν τις χώρες τους!

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου(DIW) δίνει τη λύση στο πρόβλημα της κρίσης. Να συμμετάσχουν οι πλούσιοι στην αναχρηματοδότηση των χωρών τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης του Γερμανικού Ινστιτούτου οι εύποροι πολίτες μιας χώρας θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις χρεωμένες χώρες τους να απαλλαγούν από σημαντικό τμήμα του δημοσίου χρέους τους.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω προσωρινών φόρων, φόρων ακίνητης περιουσίας ή υποχρεωτικού δανείου ή ακόμα και να υποχρεωθούν να δανείσουν την πατρίδα τους με ποσά που θα τους επιστραφούν εντόκως, όταν η δημοσιονομική κατάσταση εξομαλυνθεί.

Το Γερμανικό Ινστιτούτο εκτιμά, μάλιστα, ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και στην Γερμανία, όπου ο δείκτης χρέους βρίσκεται στο 60% του ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, επισημαίνεται, πλούσιος θα ήταν κάποιος με εισόδημα άνω των 250.000 ευρώ ετησίως ή ένα ζευγάρι με εισόδημα 500.000 ευρώ.