ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ

Συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές, προσφορές ύψους 375 εκ.ευρώ ανακοίνωσε οτι έκανε αποδεκτές ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στο πλαίσιο της δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων) που διενήργησε την Τρίτη 15 τρέχοντος.

Ως αποτέλεσμα το συνολικό ποσό άντλησης διαμορφώνεται σε 2 δισ.ευρώ, καθώς αρχικώς είχαν αντληθεί 1,625 δισ. ευρώ, με απόδοση 4,07% έναντι 4,11% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Για το δημοπρατούμενο ποσό ύψους 1,25 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,182 εκ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,75 φορές. Την Τρίτη είχαν γίνει δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ ενώ σήμερα έγιναν δεκτές προσφορές ακόμη 375 εκ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013.